سفارش تبلیغ
صبا ویژن
خداوند، هر دانای به دنیا و نادان نسبت به آخرت را دشمن می دارد . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]
یادداشتها و برداشتها
 
مفهوم دیموکراسی
دکتور نورالحق نسیمی

  مفهوم دیموکراسی

 دیموکراسی یک واژه جهان شمول بوده که در زبان فارسی به مردم سالاری یاحکومت مردم ترجمه شده و در فرهنگ ها ی سیاسی ، دیموکراسی را چنین تعریف کرده اند. دیموکراسی یعنی حکومت مردم توسط مردم ومشارکت سیاسی مردم در قدرت سیاسی واقتصادی میباشد. که این قدرت یا مستقیم توسط خود مردم اعمال می شود ویا توسط نمایندگان انتخابی آن ها که توسط یک سیستم انتخابی انتخاب می شوند اعمال میگردد.  دانشمندان علم جامعه شناسی گفته اند که دیموکراسی عبارت از حکومت مردم، توسط مردم وبرای مردم است،واین تعریف برای دیموکراسی امروزی پذیرفته شده است. وواژه دیموکراسی از دو کلمه یونانی ترکیب شده که کلمه دیمو به معنی مردم وکراسی نظام یا حکومت معنی میدهد،و میتوان آنرا حکومت  مردم برای مردم نامید. و همه جانبه ترین تعریف دیموکراسی عبارت از حکومت مردم برای مردم است. بعضی اوقات افراد جامعه مفاهیم دیموکراسی وآزادی را به عوض یکدیگر بکار میبرند،وبعضی ها آزادی مطبوعات وآزادی بیان وعقیده را باکار برد دیموکراسی اشتباه میکنند حالانکه آزادی و دیموکراسی چیزی باهم مترادف نیستند. دیموکراسی در حقیقت یک مجموعه از تفکر واصول نظری متشکل از قواعد، قوانین ،اعمال وطرزالعمل های است که در جریان  تاریخ در جامعه پرخم وپیچ بشری شکل گرفته است.

اولین دیموکرات های جامعه بشری دو هزار وپنجصد سال پیش ازامروز،در شهر آتن یکی از شهرهای یونان باستان بوجود آمدند که طرح نظام مردم سالاری را ریختند وصاحب یک نظام دیموکرات شدند، واین نظام دیموکرات یک نظام باستانی وابتدایی بود که توسطه یک مجلس (5000) پنج هزار نفری الی (6000) شش هزار نفری رهبری می گردید ورییس مجلس در آن زمان انتخابی بود وآن مجلس حتی مقامات نظامی را انتخاب و مدت وظیفه آنرا تعین ومقرر می نمودند.

دیموکراسی های مدرن امروز تفاوتی که با دیموکراسی قدیم آتنی و یونانی  دارد این است که دیموکراسی آتنی ها قوای سه گانه منظم نداشت ،ریس جمهورو صدرعظم انتخابی نداشت وازکابینه محروم بود وارگان خدمات اجتماعی نداشت . زنان وبرده ها حق رأی در دیموکراسی آتنی هایا یونانی ها نداشتند و دیموکراسی امروز دارای رییس جمهور انتخابی، صدر اعظم انتخابی ،پارلمان انتخابی ،کابینه وارگان های خدمات اجتماعی انتخابی با ضمانت قانونی دارند. عمل قانونی شدن آزادی مردم را نهادینه شدن آزادی نیز می گویند وهم میتوان گفت که ، دیموکراسی عبارت ازنهادینه ساختن آزادی های مردم است. هر قدر دیموکراسی تکامل نماید به همان اندازه آزادی نهادینه میگردد. ودر کشورهای که در آن نظام دموکراتیک است ، قانون اساسی،آزادی های مردم را ضمانت مینماید ونهادهای تجربه شده تاریخ را مثل:

 شاهی مشروط - جمهوری ریاستی - جمهوری پارلمانی - جمهوری متحده فدرال  بوجود می آورد که دراین نهاد ها حقوق بشر، عدالت اجتماعی ، عدالت قومی، عدالت سیاسی یا مشارکت احزاب در حکومت، عدالت فرهنگی،عدالت اقتصادی متوازن وغیره تضمین میشود، که در زمان کنونی این نهادها عناصر ضروری برای هر دیموکراسی وهر جامعه دموکراتیک است.

امروز شکل متداول دیموکراسی همان دیموکراسی نمایندگی است که از جمعیت های کوچک گرفته تا جمعیت های چند صد ملیونی وبیشتر از آن به دیموکراسی نمایندگی روی آورده اند. و دردیموکراسی نمایندگی شهروندان کشور میتوانند مقامات اساسی را مثل رییس جمهور، صدر اعظم،نماینده های پارلمان، والی ، شهردار وغیره را انتخاب نمایند،ووظیفه این ها تصمیم گیری سیاسی، اقتصادی، اداری، ایجاد قوانین واداره کردن برنامه های درآز مدت و کوتاه مدت که به مفاد عامه مردم باشد میباشد. این مقامات انتخابی که بر اساس دیموکراسی نمایندگی انتخاب شده به بحث پیرامون موضوعاتی پیش گفته شده باید بپردازند که این موضوعات به زمان وانرژی خاصی ضرورت دارد، که اجرای این کار برای اکثریت شهروندان کشور نا ممکن است. در دیموکراسی نمایندگی، انتخاب مقامات بگونه مختلف است بطور مثال در انتخاب شورای ملی برای قانون گذاری کشورهر محل حق انتخاب نماینده را دارد که این میتواندبر اساس فیصدی  تعین شده نفوس در قانون انتخابات باشد ،ویا یک سیستم خاص نمایندگی دیگر که هر حزب وتشکل سیاسی بر اساس مجموعه فیصدی آرا آن حزب در سطح کشور در شورای ملی (پارلمان) نماینده بدست می آورد که این سیستم انتخاباتی را سیستم تناسبی گویند که در این نوع  انتخابات شورأی ملی (پارلمان) از حالت قومی و ملیتی برآمده شکل مردمی ووطنی (ملی) را به خود می گیرد.

اما انتخاب رییس جمهور، شهر دار (والی) شهر در محلات وشهر ها توسط انتخاب کننده ها می تواند بر اساس معیار پنجاه جمع یک فیصدباحفظ درجه تحصیل در قانون انتخاب معین میشود، تا افراد بی دانش وارد پوست های اداری،سیاسی واقتصادی نشوند. واین نماینده ها بتوانند از عامه مردم نمایندگی نمایند،نه از یک محل ،قوم وزبان مشخص.

چون انتخابات شورای ملی (پارلمان )به سیستم اکثریتی مانند افغانستان که در یک فیصد کشورهای دنیا مروج است یک سیستم عادلانه نبوده وبه نفع اقوام واحزاب تمام نشده وایجادکننده گرایش های قومی وزبانی میشود تا گرایش های مردمی وایجاب میکند ، در قانون انتخابات جدید باید قانون سیستم انتخابات اکثریتی تعدیل وبه قانون سیستم انتخابات تناسبی یا سیستم انتخابات تناسبی ومختلط شود تا جوابگوی جامعه چندزبانی ،چندقومی وچندحزبی ما باشد.

 


کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 87/3/25:: 4:27 صبح     |     () نظر
<      1   2      
درباره
صفحه‌های دیگر
لینک‌های روزانه
لیست یادداشت‌ها
پیوندها
EMOZIONANTE
حاج آقاشون
خورشید تابنده عشق
پرسه زن بیتوته های خیال
در انتظار آفتاب
همفکری
شین مثل شعور
فرزانگان امیدوار
آیینه های ناگهان
ای لاله ی خوشبو
همنشین
به وبلاگ بیداران خوش آمدید
گل رازقی
دیار عاشقان
سایت اطلاع رسانی دکتر رحمت سخنی
وبلاگ شخصی محمدعلی مقامی
مذهبی فرهنگی سیاسی عاطفی اکبریان
***جزین***
به سوی فردا
((( لــبــخــنــد قـــلـــم (((
آخرالزمان و منتظران ظهور
جمله های طلایی و مطالب گوناگون
لیلای بی مجنون
به سوی آینده
عشق سرخ من
یا امیر المومنین روحی فداک
نگاهی به اسم او
ایران
آموزه ـ AMOOZEH.IR
و رها می شوم آخر...؟!!
جلوه
بی نشانه
PARSTIN ... MUSIC
اگه باحالی بیاتو
رهایی
قعله
دارالقران الکریم جرقویه علیا
alone
منتظر ظهور
علی اصغربامری
upturn یعنی تغییر مطلوب
عشق و شکوفه های زندگی
پارمیدای عاشق
دلبری
نظرمن
هو اللطیف
افســـــــــــونگــــر

جاده های مه آلود
جوان ایرانی
hamidsportcars
پوکه(با شهدا باشیم)
*پرواز روح*
(( همیشه با تو ))
عصر پادشاهان
جمعه های انتظار
سپیده خانم
هادرباد شناسی (روستایی در شرق شهرستان بیرجند) HADERBAD SHENASI
بندیر
شقایقهای کالپوش
لنگه کفش
د نـیـــای جـــوانـی
قلمدون
نهان خانه ی دل
مهندسی مکانیک ( حرارت و سیالات)-محی الدین اله دادی
گل باغ آشنایی
یه گفتگوی رودر رو
پرواز تا یکی شدن
بچه مرشد!
سکوت ابدی
وبلاگ عقل وعاقل شمارادعوت میکند(بخوانیدوبحث کنیدانگاه قبول کنید)
*تنهایی من*
سرای اندیشه
SIAH POOSH
بلوچستان
خاکستر سرد
شجره طیبه صالحین ،حلقه ریحانه
شوالیه سیاه
خندون
هم نفس
آسمون آبی چهاربرج
محفل آشنایان((IMAN))
.:: بوستان نماز ::.
عاشقان
ای نام توبهترین سر آغاز
هه هه هه.....
سه ثانیه سکوت
►▌ استان قدس ▌ ◄
بهترین آرزو هایم تقدیم تو باد.

مهر بر لب زده
نغمه ی عاشقی
امُل جا مونده
هفت خط
محمد جهانی
جریان شناسی سیاسی - محمد علی لیالی
ارتش دلاور
نگاهی نو به مشاوره
طب سنتی@
فانوسهای خاموش
گروه تک تاز
مقاله،پایان نامه،پرو‍ژه،کتاب الکترونیک،تحقیق،جزوه،نمونه سوال و..
سیب سبز
دانشگاه آزاد الیگودرز
فریاد بی صدا
اکبر پایندان
کانون فرهنگی شهدای شهریار
پژواک
تخریبچی ...
عاشقانه
geleh.....
بــــــــــــــهــــــــــــار
****شهرستان بجنورد****
وبلاگ آموزش آرایشگری
یک کلمه حرف حساب
پلاک آسمانی،دل نوشته شهدا،اهل بیت ،و ...
«حبیبی حسین»
..:.:.سانازیا..:.:.
+
یــــــــــــــــاســــــــــــــــــــمـــــــنــــ
حوض سلطون
شب و تنهایی عشق
داستانهای واقعی روابط عمومی Dr.Rahmat Sokhani
دلدارا
پناه خیال
مجله اینترنتی شهر طلائی
جوک بی ادبی
عاطفانه
آقاشیر
امامزاده میر عبداله بزناباد
قرآن
دریـــچـــه
بـــــاغ آرزوهــــا = Garden of Dreams
صراط مستقیم
من بی تو باز هم منم ...
عشق در کائنات
ماییم ونوای بینوایی.....بسم الله اگرحریف مایی
سروش دل
تنهایی
روانشناسی آیناز
کـــــلام نـــو
جبهه مقاومت وبیداری اسلامی
بصیرت مطهر
سایت جامع اطلاع رسانی برای جوانان ایرانی
آوای قلبها...
اَللهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج
تنهایی افتاب
نمایندگی دوربین های مداربسته
کوسالان
امام مهدی (عج)
@@@گل گندم@@@
سفیر دوستی
کافه محلی است برای جمع شدن وسرچشمه آغاز زایش هرچشمه است
کلبه عشق
تنهایی......!!!!!!
دریــــــــای نـــور
کربلا
جوکستان بی تربیتی
کلبهء ابابیل
وبسایت رسمی مهندس امیر مرتضی سعیدی ایلخچی
تعمیرات تخصصی انواع پرینتر لیزری اچ پی HP رنگی و تک رنگ و اسکنر
جـــیرفـــت زیـبا

سارا احمدی
مهندسی عمران آبادانی توسعه
ققنوس...
حزب الله
««« آنچه شما خواسته اید...»»»
ashegh
طاقانک
تک درخت
تراوشات یک ذهن زیبا
سکوت سبز
هر چی بخوای
پیامنمای جامع
پرنسس زیبایی
بوی سیب BOUYE SIB
@@@این نیزبگذرد@@@
بادصبا
ಌಌتنهاترین عشق یه عاشق دل شکستهಌ᠐
راز رسیدن به شادی و سلامتی
معارف _ ادبیات
پوست مو زیبایی
تنهای تنها
آخرین صاحب لوا
جاده مه گرفته
دخترانی بـرتر از فــرشته
دلـتنگـ هشـیگـــــــــی
تبسمـــــــــــــــی به ناچار
ماتاآخرایستاده ایم
سایت روستای چشام (Chesham.ir)
مستانه
وبلاگ گروهیِ تَیسیر
ناز آهو
گیسو کمند
جــــــــــــــــوک نـــــــت
عکس سرا- فقط عکس
عکس های عاشقانه
حقوق دانشگاه پیام نور ایلام
تیشه های اشک
فقط خدا رو عشقه
پاتوق دوستان
بنده ی ناچیز خدا
آزاد
ارمغان تنهایی
فقط عشقو لانه ها وارید شوند(منامن)
سلام آقاجان
ردِ پای خط خطی های من
منطقه آزاد
علی پیشتاز
تنهاترم
محمدمبین احسانی نیا
یادداشتهای فانوس
دوست یابی و ویژگی های دوست
کد تقلب و ترینر بازی ها
ستاره سهیل
داستان های جذاب و خواندنی
عاشقانه
گدایی در جانان به سلطنت مفروش
یادداشتهای من
شــــــهدای روستای مـــکـــی کوهسرخ
سرافرازان
*bad boy*
سرزمین رویا
برای اولین بار ...
خاطرات و دل نوشته های دو عاشق
چون میگذرد غمی نیست
بازگشت نیما
دهیاری روستای آبینه(آبنیه)
روستای زیارتی وسیاحتی آبینه(آبنیه)باخرز
سایه سیاه
رازهای موفقیت زندگی
دوره گرد...طبیب دوار بطبه...
* ^ــ^ * تسنیم * ^ــ^ *
بچه های خدایی
مرام و معرفت
خوش آمدید
The best of the best
بوستان گل و دوستان
صفیر چشم انداز ایران
من.تو.خدا
۞ آموزش برنامه نویسی ۞
شبستان
دل شکســــته
یکی هست تو قلبم....
برادران شهید هاشمی
شهداشرمنده ایم _شهرستان بجنورد
یامهدی
تنها هنر
دل نوشته
صوفی نامه
har an che az del barayad
منتظر نباش تا پرنده ای بیاید و پروازت دهد در پرنده شدن خویش بکوش
شجره طیّبه

دانلود هر چی بخوایی...
نور
Dark Future
مجله مدیران
S&N 0511
**عاشقانه ها**
پنجره چهارمی ها
AminA
نسیم یاران
تبیان
صدای سکوت
(بنفشه ی صحرا)
اندکی صبر سحر نزدیک است....
ابهر شهر خانه های سفید
عشق
ترانه ی زندگیم (Loyal)
توشه آخرت
قـــ❤ــلـــــب هـــــای آبـــــی انــ❤ـــاری
جزتو
ترخون
عشق پنهان
@@@باران@@@
شروق
Manna
السلام علیک یا علی بن موسی الرضا
پرسش مهر 8
دریایی از غم
طره آشفتگی
...ترنم...
Deltangi
زیبا ترین وبلاگ
ارواحنا فداک یا زینب
علمدار بصیر
کرمان

عشق الهی: نگاه به دین با عینک محبت، اخلاق، عرفان، وحدت مسلمین
عطش (وبلاگ تخصصی ماه محرم و صفر)
قمه‏زنی سنت یا بدعت؟
سلام
عطش
حضرت فاطمه(س)
♀ ㋡ JusT fOr fuN ㋡ ♀
اواز قطره
محمد قدرتی Mohammad Ghodrati
عکس
آرشیو یادداشت‌ها
دینی
گلچینی از جغرافیای طبیعی و تاریخی افغانستان
آثارتأریخی افغانستان
گلچینی از تاریخ جهان و افغانستان
میراث گرانبهای گذ شتگان چراغی است برآیند گان
کابل و ولایات افغاانستان عزیز
زبان شرین پارسی
وازه نامهء هم زبانان
ادبیات و هنر
پرواز خیال
شعر و ادب
اى الهه عشق مادر!
عاشقانه ها
موزیک و اشعار آهنگهای بهترین اوازخوان افغان احمد ظاهر و دیگران
سیاسی
جامعه شناسی -مردم شناسی
دانستنیهای جالب
طب ورزش صحت وسلامتی
مسائل جنسی خانه و خانواده
آموزش زیبایی
روانشناسی
طب سنتی و نسخه های پزشکی با گیاهان دارویی
غذا موادغذائی و اشامیدنیها
خواص میوه ها و سبزیجات
اخبار
زندگینا مه
داستانهای کوتاه و آموزنده
نجوم فضا وفضانورد ی
کمپیوتر انترنیت و وب نویسی
لطیفه ها اندرز ها و پیامهای کوتاه خواندنی و عالی
طنز
تقویم هجری شمسی اوج درایت فرهنگی ما
سرگرمی ها
معرفی کتاب
تصویر عکس ویدئو فلم
بهترین های خط
جالبترین کارتونها
طالع بیی
یادداشتها
قوانین خواب و رویا وتعبیرخواب
تبریکی و تسلیت
داغ غربت
علمی
تاریخی و اجتماعی
خانهء مشترک ما زمین
اشعار میهنی رزمی و سیاسی
هوا و هوانوردی
آموزش و پرورش
معانی اصطلاحات و تعاریف
دنیای عجاء‏بات