سفارش تبلیغ
صبا ویژن
دانشمند رابرای دانشش بزرگ بشمار و درگیری با وی را واگذار [امام کاظم علیه السلا]
یادداشتها و برداشتها
 
پنجشیر، بروایت تاریخ و اسطوره

Afghanistan, Panjshir (Photo)

پنجشیر،  بروایت تاریخ و اسطوره: پیشینه ی این کهن وادی به اسطوره ها پیوسته است به آغازین پندار و اندیشه های انسانی. به پندار ‏هایی که فراتاریخ را درمی نوردد وبزرگ می نماید.   در روایتی آمده که مردم پنجشیر بدین باور اندکه وادی پنجشیر پیش از سلطنت غزنویان ‏‏«کجکن ویا کجکنه»نام داشته است و این دو بیتی ازشاهنامه را که توصیه زال به فرزندش می باشد ، شاهد می آورند:
به کجکن مرو ای پسر زینهار                 که سم ستورت شود پاره پار 
 که دریای پر قهر دارد ستیز                  گیاهی ندارد به جز سنگ تیز

‏ اگر نظریه ی فوق را بپذیریم که پیش از سلطنت غزنویان نام این وادی کجکن بوده ، پس چه زمانی وچه گونه  نام پنجشیر  را بر این ‏سرزمین گذاشته اند؟ پاسخ این پرشش را در روایت و باور هایی این مردم می یابیم:« در عهد سلطان محمود غزنوی موقعی که وی بند ‏معروف سلطان را بر پا می داشت  اهالی از دور ونزدیک برای انجام این کار دعوت شدند.

‏  مردم پنجشیر از میان خود تنها پنج نفر انتخاب کرده و فرستادند. از این که آنان با بیل و کلنگ به صورت حیرت آوری کار می کردند. سلطان ‏محمود در مورد ایشان گفت که این ها پنج شیر هستندو بدین گونه در باز گشت ناحیه ی آنان به پنجشیر معروف شد و اکنون تربت های آن ‏پنج تن زیارتگاه خاص وعام است وعبارت اند از : خواجه  ابراهیم در دربند،خواجه صفا در دو آب ،خواجه ولیان در تل، خواجه عارف ‏درآریب، خواجه احمدبشار درآستانه .

 وامااز نگاه دیگر به ویژه تبارشناسی واژه ها این واژه را متشکل از دو جز می دانیم : نخست «پنج» که همان عدد معروف است .و دیگر ‏‏«هیر»که به معانی مختلف آمده است: چنانکه برهان قاطع«هیر»را به معنای آتش ونیزیکی ازمستشرقان بنام دارمستترنیز این واژه راآتش ‏معنی کرده است .«پنج آتشکده»

 ابن بطوطه« هیر» را به معنای کوه وانمود کرده گفته است: در کلمه ی پنجشیر« هیر» به معنای کوه است وپنجهیریعنی پنج کوه ، در آنجا ‏شهر قشنگ و آبادانی دیدم که روی نهر بزرگ بنا شده است.اما در زبان اوستایی وپهلوی «هیر» به مفهوم آب و جریان آب آمده ‏است .خلاصه  و  در نتیجه از قراین و نشانه ها  بر می آید  که اطلاق این وادی بر پنج رود خانه و پنج کوه و پنج آتشکده وحتا پنج شیر مرد ‏‏  دور از حقیقت نمی باشد  نه تنها دور از حقیقت نمی باشد بلکه نشانی از ابعاد چند گانه ی شناسنامه این سرزمین را  باز تاب می بخشد . اگر ‏موجودیت پنج کوتل را که اینک بر می شمریم: کوتل بابه علی، کوتل نیل گاو، کوتل فرجغان، کوتل شابه و کوتل پرندیو ؛ بمثابه  ی پنج کوه ‏بپدیزیم و پنج رودخانه ی که به دریای پنجشیر می پیوندد بنام های شابه ، پارنده، خاواک،پریان و هزاره، دلیل بر تاکید گفته ی بالا بدانیم می ‏ماند باور هایی کهن این سرزمین هنر پرور وفرهنگ دوست و شهامت و دلاوری و قهرمانی   که شناسنامه امروزین این مردم رانیز می ‏سازدو  خود ناگفته پیدا ست و ضرورت به استدلال و برهان ندارد وبگقته ی خداوندگار بلخ : آفتاب آمد دلیل آفتاب.‏

بریدهء از نوشتهء سالار عزیزپور

منبع پیمان ملی
کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 89/8/16:: 5:51 عصر     |     () نظر
 
فلسف? نام گذاری کابل :

فلسفهء نام گذاری کابل :                          

                                ? Kabul in gap of poverty and destitution

                                  به خاظر دیدن تصاویر در کلیک کنید

درمورد وجه تسمیهء کابل روایات وداستانهایی هم وجوددارد، بدین گونه: بعضی از مستشرقین گویندکه نام قدیم کابل (کاپیلا) بوده، و آن نام یکی ازشهزادگان کوشانی واز منسوبین کانیشکا بود، سپس این شهر بنام وی مسما شده است.

عد? هم برآنند که نام یکی ازپسران نوح (ع) قابیل بوده است، که این نام (قابیل، کاپیلا، کابل) براین شهر گذاشته شده است.

دروجه تسمی? کابل داستان فولکلوریکی نیز وجودداردکه گویند: زمانی شهرکابل مانند یک جزیره دربین آب قرارداشت. روزی یکی ازشاهزادگان خواست بدان جزیره رود، به امر وی مقدارزیادکاه برآب ریختند تا پلی ازکاه بوجودآید، آنگاه شهزاده ازپل عبورکرد، ازآن عهد به بعد نزدعامه این ناحیه (کاه پل) شده بعد به (کابل) تغییریافت .

ازنگاه ریشه شناسی درمورد وجه تسمی? کابل چنین نظریاتی وجود دارد:

به نظر کنگهم، (کوبها) نام کابل درآغاز بر دریای کابل اتلاق می شده است. وی گوید که درکلم? (کوبها) جزء اول یعنی (کو) منشأ اسکایی دارد وبه معنای آب میباشد وهمین جزء درزبان آسوری (ایو) و در ترکی (سو) است . واما کنگهم درمورد جزء دوم (کوبها) خاموش مانده است. البته بعضی ها این جزء (بها) رابه معنی سرزمین ومحل گرفته اند.

بایدگفت که جزء (کو) به معنای آب درآغاز بسا از دریاهادیده می شودمانند (کونرـ کنر)، )کورم ـ کرم)، (کو مل ـ گومل)، همچنان این واژه در نگارش مؤرخان کلاسیک یونان ولاتین بهمین شکل و به همین معنا آمده است، چون: کوئیس، کوفیس، کوایس وغیره.

بعضاً هم کلم? (کابل) راشکل متحول (کاول) پنداشته شده که متشکل است از (کاو، کو، کاوه) وهمه به معنای (بزرگ) باشد و این ریشه در کلمه های (کوی کواتا «کیقبال»، «کاوه هوسز» یا (کیخسرو) دیده میشود که معنای (دانا، پیشوا، سرور وبزرگ) باشد. البته در زبانهای دور? میان? اریانی (گاو) به معنای (بزرگ) از همین ریشه است؛ و جزء دوم کلمه یعنی (ال) به کسر اول، دراخیر بعضی ازنام های جغرافیایی بلاد  واماکن تاریخی دیده میشود، مثل زاول، زابل، فرمل وغیره، پس کاول (کابل) جایگاه ومحل پیشوایان سروران و بزرگان باشد.

بریدهء از نوشتهء محترم  محمد قوی کوشا

منبع پیمان ملی


کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 89/8/16:: 5:37 عصر     |     () نظر
 
سایه لشکرمرگ در آسمان و زمین شهرکابل
سایه لشکرمرگ در آسمان و زمین شهرکابل چاپ
?? قوس; ????

مرگ معلق در آسمان و زمین شهرکابل

محمد کبیر محمدی
  شهر کابل از دیر باز است که در اثر بی کفایتی حاکمان مستبد و نژادپرستان به دور از فرهنگ و هنر ساکت و بی جاذبه است ؛ این شهر جز از اسم شهر و پایتخت ویژگی دیگر ندارد؛؛ لذا کابل از دهه های قبل روی آبادانی و مهندسی شهری را ندیده است. جنگ های دهه گذشته به ویرانی آن افزود ؛ زمان حضور کشورهای غربی بویژه آمریکا با شعار های فریبنده مقامات آمریکایی که گفته بود : ما افغانستان را به الگوی آبادانی در منطقه تبدیل خواهیم نمود [1]! این امید در دل ساکنان آن ایجاد شد: که اقلا مشکلات این کشور و در قدم اول کابل بر طرف خواهد شد؛ ولی اکنون که شش سال از آن شعارها می گذرد ، نه تنها زخم های پیکر مجروع کابل التیام نیافته است بلکه در اثر کثرت انواع آلودکی صدای استغاثه و استمداد آن به گوش می رسد: قلبم ایستاد ! مرا دریابید که مرگ آفرینان نامرئی و سایه مرگ آسمان و زمین مرا فرا گرفته است! ساکنان مرا آرام و تدریجی به سوی خود می خواند. اگر در اثر جنگ و حملات تروریستی هر روز ده نفر در کشور کشته شود.

آلودگی صدها تن را در کابل قربانی می گیرد ! امروز که وعده های دروغین استعمارگران هویدا و پرده از بخشی ماکت منویات آنها کنار رفته است؛ شایسته است مردم به فکر نجات خود باشند و گرنه هیچ بیگانه ی کشور را آباد نخواهد کرد ؛ زیرا این سنت تکوینی  و قهری الهی است که سرنوشت آنها به دست خودشان رقم خواهد خورد.[2] به گفته شاعر پارسی گو:خدا آن امتی را سروری داد که تقدیرش به دست خویش بنویشتبه آن امت سروکاری  ندارد             که دهقانش برای دیگری کشتو نیز خداوند اختیار زمین را به انسان واگذاشته است و آبادانی آن را نیز خواسته است.[3] در این مختصر به بخشی از عوامل مهلک آلودگی اشاره می شود، امید است مسئولین محترم برای حل آن چاره ی اندیشی نماید :
مبارزه با علت ها به جای معلول ها

مهمترین روش و عقلانی ترین راه برای مبارزه با هر نا هنجاری مبارزه با علت ها به جای معلول هاست. انصافا دولت کرزای در بخش صحت و درمان و خدمات پزشکی کارنامه مثبت دارد ؛ خصوصا دکتر فاطمی تلاش های ارزشمند انجام داده است ؛ و میزان مرگ ومیر کودکان و مادران کاهش چشم گیر داشته است؛ ولی باز هم کافی نیست ؛ زیرا گذارشات دقیق و شواهد عینی نشان می دهد که میزان انواع بیماری های قلبی و ریوی و آسیب های روحی و عصبی بویژه در کابل به مراتب افزایش یافته است ؛وعامل اصلی آن عدم سلامت محیط زندگی شهروندان است . تا زمان که دولت مبارزه با علت های بیماری زا ننماید ، مشکلات حل نخواهد شد ؛ کشورهای بیگانه هر گاه احساس ترحم نمودند مقدار ماهی به ما دادند ؛ هیچ گاه ماهیگیری یاد نمیدهند. اینک به بخشی از عوامل اصلی آلودگی شهر کابل اشاره می شود:
 
کوره های خشت پزی داخل شهر

یکی از عوامل نا به هنجار آلایندگی کوره های خشت پزی است که متاسفانه در غرب کابل هنوز فعال است ؛ گرچه شاروالی کابل هیچ توجه به این نواحی ندارد و صرفا عمال شاروالی از مردم به بهانه متعدد پول می گیرد؛ اما به هر حال در غرب کابل بیش از یک میلیون انسان زندگی می کند . در حالی که در مرکز این بخش ده ها کوره خشت پزی است که همیشه روشن است و ستون های از دود غلیظ آسمان را تاریک ساخته است . غلام سرور یک تن از پاشندگان این محل می گفت :  در اثر دود غلیظ کوره ها ، حتی شب ها دریچه ها را نمی توانیم باز نمایم . مردم اطراف کوره ها با انواع بیماری تنفسی رو برو هستیم. شاروالی باید جلوی چنین فعالیت ها را بگیرد وآن هارا به خارج از شهر هدایت نماید و صدها هزار تن را قربانی منافع چند تن افراد محدود ننماید.
دود موترهای فرسوده

متاسفانه از زمان حضور طالبان در افغانستان گمرک های افغانستان بر روی موتر های فرسوده که در سایر کشورها در اثر نقص فنی ودود زا بودن، حق تردد نداشتند، باز شد وکشورازاین جهت متحمل خسارات فراوان شد؛ زیرا هم سرمایه ملی در قبال موتر های فرسوده از کشور خارج می شود و هم در اثر نقص فنی انواع بیماری را به ارمغان می آورند. دولت منتخب پس از روی کار آمدن نتوانست، یا نخواست جلوی آن را بگیرد! در حالی که سایه مرگ در آسمان کابل از آثار چنین موتر های فرسوده است.
 گرد وغبار در اثر تخریب محیط زیست

تخریب وفرسایش محیط زیست یکی دیگر از عوامل آلودگی وگرد وغباردر شهرکابل است. بررسی تمام عوامل که سبب تخریب محیط زیست می شود بحث دیگر است . ولی به صورت قطعی می توان گفت عدم تعادل بین مرتع و مالداری یکی از عوامل اصلی فرسایش خاک و ایجاد گرد وغبار می شود؛واگر مواشی چند سال ازکوه های کابل و اطراف جمع آوری شود ، در اثر رشد گیاه و تثبیت خاک جلوی بخشی از گرد و غبار گرفته خواهد شد؛ ونیز تهدید باران های فصلی که موجب سیل آب های فراوان می شود، تبدیل به نعمت وفرصت خواهد شد. سال گذشته سیلاب ها خسارات زیادی بر کابل وارد نمود.
آلاینده های صوتی

یکی از آلاینده های مهلک و کشنده که مردم ما از مضرات آن آگاهی ندارند، آلاینده ی صوتی است .[4] به هر صدای نابه هنجار که باعث آذردن سیستم های عصبی شود آلاینده صوتی گفته می شود ؛ مثل صدای اسلحه گرم ، انواع بم ها ، و رسانه های صوتی وتصویری ، و صدای طیاره ها هر یک آلاینده صوتی به حساب می آید و سبب بروز انواع بیماری روانی و عصبی می شود.[5]  شهر کابل که رکورد دار انواع آلودگی است مردمانش بیشترین قربانی به آن می دهد. در شهر کابل هم شیطان صفتان و هم آنان که ژست فرشته را می گیرد، به مردم آسیب می رساند ؛ طالبان ثروت و فرهنگ آوران بیگانه برای جلب توجه مشتریان خود صدای « ساز و آواز» را تا آخرین حد ممکن پخش می کند ؛ هیچ متصدی و ناظر نیز وجود ندارد ؛ ولی صد تعجب از فرشته وشان،که با داعیه تبلیغ دین، سبب آزار و اذیت مردم می شود ؛ به دلیل در اختیار داشتن بلند گوهای قوی مساجد وتکایا، گوش ، عصب ، و روح مردمان را نشانه می گیرند!  غافل از آن که هیچ دینی آزار و اذیت انسان بی گناه را نمی پذیرد . در اسلام عزیز که سرآمد ادیان آسمانی است، تمام مراجع و فقها چنین عملی را اجازه نداده اند و بارها فرموده اند : صدای بلندگوهای مساجد صرفا برای اذان آن هم در حد اعتدال مجاز است و نباید سبب اذیت مردم شود. در حالی که در کابل یک ساعت قبل از اذان بلندگوها روشن، ونیز بعد از اذان و روزهای جمعه صدای بلندگوها دیوارها را به لرزه می آورد ؛ آن هم به اسم دین! .
  آب بهداشتی ودفع فاضلاب

افغانستان حد اقل در بخش آب های معدنی بویژه شهر کابل سرآمد منطقه است؛ ولی در اثر بی کفایتی حاکمان سابق و موجود مردم ازاین نعمت بی بدیل محروم مانده اند. و با صرف هزینه های زیاد آب غیر سالم و غیر بهداشتی استحصال می نمایند.در اثر شرب آب ناسالم، دچار انواع بیماری ناشی از آن می شود . البته عدم جمع آوری زباله و نبود کانال دفع فاضلاب مزید بر علت شده است.نود درصد مردم کابل از نعمت آب بهداشتی و خدمات شاروالی محروم اند . آنچه آمد گزارش عینی است که جدیدا انجام شده است ؛ با کمال تعجب نشریه مشارکت درباره شهر کابل در تاریخ1384 چنین می نویسد :" دریغ آنهمه زحمت و رنجی که شاروال محترم و پرسونل زحمتکش شاروالی، درپاکی و صفایی نقطه نقطهء شهر کشیدند وعرق جبین ریختند وآبلهء دست و خشکی لب، ارمغان گرفتند!"[6]

نویسنده محترم از کدام پاکی و صفای شهر می گوید، آن هم دو سال قبل ؛ در حالی که هم اکنون کابل استمداد می کند که : قلبم ایستاد ! و در اثر آلودگی و کثافات قلب کابل از تپش مانده است و هر روز صدها قربانی می دهد و به همان اندازه انسان ها بی گناه روانه بیمارستان می شود .شایسته است یادآوری شود که مبارزه با بخشی از آلاینده ها نیازمند هزینه مالی هنگفت است، که کشور فعلا توان پرداخت آن را ندارد ؛ ولی به طور یقین بیشتر آلاینده ها با فرهنگ سازی از طریق رسانه های گروهی و پیام های بهداشتی کاهش چشمگیر خواهد یافت ؛ و نیز خارج نمودن کوره های خشت پزی از شهر و جلوگیری از ورود موتورهای فرسوده و نیز جمع آوری مال و مواشی از نواحی کابل برای دولت هزینه ندارد .به امید روزی که کابل آباد ، سر از دل ویرانه ها برآورد ، نسیم بهاری و طراوت و شادابی را به کودکان خود سخاوت مندانه اهدا نماید!

[1]  Bbc چهارشنبه 01 مارس،2006
 [2] رعد ،11وفاطر 43.
 [3] هود ،61.
[4] http://www.razmpa.com/Pe/MedicalInformation/153.aspx
 [5] http://www.tehransama.ir/NewsDetail.aspx?NewsID=4057
[6]  محمد عزیزی http://www.mosharekat.wahdat.net/index.php?num=88&id=328

کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 88/2/25:: 11:21 عصر     |     () نظر
 
سی سال پیش در خیابانهای کابل
سی سال پیش در خیابانهای کابل
 
در این مجموعه، عکسهایی از کابل قدیم را می بینید؛ این عکسها سی سال قبل در زمان زمامداری داوود خان و پیش از آغاز جنگ در افغانستان گرفته شده است.

نما

< language=Java>document.getElementById("picGalleryNo_7").style.display = "none";

نمایی از شهر کابل از تپه های نوآباد

< src="http://www.bbc.co.uk/worldservice/s/ws-gallery.js" type=text/java>
< language=Java>setNoOfImages("8");

 

کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 87/4/27:: 3:50 صبح     |     () نظر
 
خوشا کابل
 

خوشا کابل زمین و وصف حالش +   نیابی درجهان جایی مثالش

نیابی خشک ازخون هرچه بینی  +  جنوب و مغرب وشرق وشمالش

همای آسمایی رفته ازکوه          +  عقاب کهساری خسته بالش

به چاهی سرنگون افتاده رستم   +  به غار شاهپر، سیمرغ وزالش

فشاند بوی خون باد سحرگه      +  نوایی مرگ خیزد از تلالش

درخت پیر پست افتاده درباغ     +  خمیده برلب جو نونهالش

نه تاب جلو? ماه تمامی            +  نه مهری بخشد ازگردون هلالش

 خرامی در خیا بانی نه بینم      +  شکسته گوئیا پای غزالش

به شاه طاووس کرگس خانه کرده + به شیر بیشه میخندد شغالش

کنام اهرمن درباغ  با لا         +    به بابرشاه ، ابلیس است وآلش

نه درخواجه صفا هرگزصفایی + نه درخضرچشمه را عین الکمالش

نه سروی ماند آزاده به گلشن + نه قمری تاکند وصف جمالش

خراب ازمارش، چوک وجاده وپل+ بجان شاهین وباز ازکبرغالش

غم ودرد ومصیبت رزق وروزش+ به ماتم صرف گردد ماه وسالش

دریغ ازدختران غرقه درخون  +   فسون ازقتل وکشتار رجالش

چه نازی برده افغانان که با د ا + زبن برکنده بیخ بد سگالش

نه یک قطره بریزد ازسحابش + نه یک لاله بروید درجبالش

نگیرد کس به شوربازار کابل + سمرقند وبخارارا به خالش

نیابد راه بار کج به منزل     +  کنند هرچاه کن آخر به چالش

به جوی شیرآب آید دگر بار +  نه اهریمن بماند نی خیالش

دراین هنگامه گوید نای حافظ + خداوندا نگهدار اززوالش


کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 87/3/21:: 5:22 صبح     |     () نظر
 
کابل

     خوشا عشرت سرای کابل و دامان کهسارش

                         که ناخن بر رگ گل میزند مژگان هرخارش

     خوشا وقتیکه چشمم برجبینش خوشه چین گردد

                         شوم چون عاشقان و عارفان ازجان خریدارش

     چه موزون است یارب طاق ابروی پل مستان

                         خدا ازچشم شورزاهد ان دارد نگهدارش

     حصارمارپیچ اش اژدهای گنج را ماند

                       ولی ارزد به گنح شایگان هرخشت دیوارش

       حساب مه جبینان لب بامش که میداند

                     دوصد خورشید رو افتاده درهرپای دیوارش

       بروز عید میخندد گل رخسار? صبحش

                    بشام قدر پهلو میزند زلف شب تارش

       تعالی الله ازباغ جهان آرا و شهرارا

                 که طوبی خشک برجا مانده است ازرشک اشجارش

      نمیدانم قماش برگ گل لیک اینقدر دانم

                که برمخمل زند نیش درشتی سوزن خارش

      فلک ازآفتاب آیینه داری پیشه میسازد

               که گرم حرف گردد طوطی ملک شکربارش

               الهی تا جهان آرا و شهرارا بجا باشد

               جهان آرایی و آرایش کشوربود کارش

 


کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 87/3/21:: 5:17 صبح     |     () نظر
 
کابل درعصریفتلی ها

     کابل درعصریفتلی ها

    بعد ازقرن پنحم میلادی سلسل? کوشانیها ازهندوستان و غالبآ ازبلاد جنوبی هندوکش بجانب بلخ طرد ورانده شده اند ودرهمین وقت سلسل? دیگری بنام" یفاتله " که مورخین عرب آن را هیاطله میخواندند، به ظهور رسیده ودربلخ به تشکیل دولت پرداختند.

   یفتلی ها متعاقبآ صفحات جنوبی هندوکش را نیز استیلا نمودند و کابل تانیم? قرن ششم میلادی درزمر? بلاد مشهور یفاتله امرارحیات مینمود.

     درنیم? قرن ششم میلادی ترکان با ساسانیان فارس متفقآ دولت یفاتله را منقرض ومنفصل گردانیدند. بعدازسقوط یفتلی ها ترکان برمملکت تخارستان که مشتمل بر27 ولایت بود، تسلط یافتند واین سلسله تا ظهور اسلام ادامه یافت

کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 87/3/21:: 5:11 صبح     |     () نظر
 
کابل درعهد کوشا نیا ن

    کابل درعهد کوشا نیا ن

    کابل بعد از زوال یونانیان درافغانستان تاظهوراسلام، مراحل فراز وفرودی  را طی دوره های دولتهای مختلف، سپری کرده است. بعد از انقراض یونانیان ، سلسل? دیگری بنام کوشانیان ازطایف? ( تخارستان- قطغن وبدخشان ) ازشمال کابل نشأت نموده وتا قسمتهای عمد? هندوستان را مسخرنموده اند.

    سلسل? کوشانی ها هریک خود را حامی دین بودا میدانستند. چنانچه در جغرافیای تاریخی فارس، تألیف استاد بارتولد مستشرق شهیرروسی، شرحی دراین زمینه بمیان آمده است.

    کابل تا قرن پنجم میلادی تحت ادار? سلطنت کوشانیها قرارداشته است. مسکوکات ( تابیکی مالیک ) پادشاه کوشانی کابل  درقرن پنجم میلا دی، درموزیم کابل موجود بوده است.

    درزمان کوشانیها علاوه ازترقی و مدنیت،  شهرکابل یکنوع مرکزیت مذهبی نیزپیدانمود وارتباط مذهبی بلخ، بامیان وهده بامرکزکابل استقرار یافت واین خود به ترقی وجلال این شهربیفزود.


کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 87/3/21:: 5:10 صبح     |     () نظر
 
کابل درعهد یونانیان

کابل درعهد یونانیان

     حدود دونیم قرن قبل ازمیلاد، بعد ازمرگ اسکندر وعهد دولتهای یونانی- باختر ( بلخ ) اقتصاد ومدنیت کابل روبه عروج وترقی گذاشته و این تمدن درکشورپهناورهندوستان نیزنفوذ ورسوخ نمود. بعدازآغازقرن اول قبل ازمیلاد که دولت یونانیان بلخ، بواسط? حملات میدیا ازشمال وپارت ها ازغرب داخل انحطاط وانقراض گردیده ودرنتیجه این دولت بشکل کوچکترآن درصفحات هندوکش مستقرگزدید که این امر بازهم به ترقیات ومدنیت کابل تأثیرمثبتی بجا گذاشته ، این تمدن تا بلاد غزنی وبست (گرشک ) وسیستان وسواحل سند امتداد یافت.

    بعد ازتحقیق وحفریات میسوفوش? فرانسوی درافغانستان ، مسکوکات نقرئین ومسین (هرمایوس) آخرین شاه یونانی کابل، بدست آمده ودانه های آن درسال 1928 مسیحی به موزیم نفیس? کابل تحویل داده شد.

     این پادشاه درآغازسد? اول میلادی درشهرکابل سلطنت نموده است.

    همینگونه درعهد یونانیان نه تنها کابل ، بلکه مجموع سرزمین پهناور آریانا درمنتهای عروج وترقی قرارداشته است. ازآن به بعد مسکوکات یونانی آریا نا نشان میدهد که برخلاف اوایل حکمرانی یونانیان، دریک روی سکه ها حروف یونانی ودرروی دیگرآن حروف آریانا ثبت گردیده است . این مطلب نشان دهند? آنست، که تمدن یونان آهسته آهسته باتمدن آریانا ممزوج وآمیخته گردیده است.

    ازمطالع?عهد یونانیان درسرزمین آریانای کهن و افغانستان امروزی، این موضوع مسلم میگردد که کابل نام شهری، قبل ازورود آنان دراین خط? باستانی، وجود داشته است.


کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 87/3/21:: 5:9 صبح     |     () نظر
درباره
صفحه‌های دیگر
لینک‌های روزانه
لیست یادداشت‌ها
پیوندها
آیینه های ناگهان
حاج آقاشون
همنشین
شین مثل شعور
به وبلاگ بیداران خوش آمدید
EMOZIONANTE
گل رازقی
دیار عاشقان
سایت اطلاع رسانی دکتر رحمت سخنی
وبلاگ شخصی محمدعلی مقامی
مذهبی فرهنگی سیاسی عاطفی اکبریان
***جزین***
به سوی فردا
((( لــبــخــنــد قـــلـــم (((
پرسه زن بیتوته های خیال
همفکری
آخرالزمان و منتظران ظهور
جمله های طلایی و مطالب گوناگون
لیلای بی مجنون
به سوی آینده
عشق سرخ من
یا امیر المومنین روحی فداک
خورشید تابنده عشق
فرزانگان امیدوار
نگاهی به اسم او
ایران
آموزه ـ AMOOZEH.IR
در انتظار آفتاب
و رها می شوم آخر...؟!!
جلوه
بی نشانه
PARSTIN ... MUSIC
اگه باحالی بیاتو
رهایی
ای لاله ی خوشبو
قعله
دارالقران الکریم جرقویه علیا
alone
منتظر ظهور
علی اصغربامری
upturn یعنی تغییر مطلوب
عشق و شکوفه های زندگی
پارمیدای عاشق
دلبری
نظرمن
هو اللطیف
افســـــــــــونگــــر

جاده های مه آلود
جوان ایرانی
hamidsportcars
پوکه(با شهدا باشیم)
*پرواز روح*
(( همیشه با تو ))
عصر پادشاهان
جمعه های انتظار
سپیده خانم
هادرباد شناسی (روستایی در شرق شهرستان بیرجند) HADERBAD SHENASI
بندیر
شقایقهای کالپوش
لنگه کفش
د نـیـــای جـــوانـی
قلمدون
نهان خانه ی دل
مهندسی مکانیک ( حرارت و سیالات)-محی الدین اله دادی
گل باغ آشنایی
یه گفتگوی رودر رو
پرواز تا یکی شدن
بچه مرشد!
سکوت ابدی
وبلاگ عقل وعاقل شمارادعوت میکند(بخوانیدوبحث کنیدانگاه قبول کنید)
*تنهایی من*
سرای اندیشه
SIAH POOSH
بلوچستان
خاکستر سرد
شجره طیبه صالحین ،حلقه ریحانه
شوالیه سیاه
خندون
هم نفس
آسمون آبی چهاربرج
محفل آشنایان((IMAN))
.:: بوستان نماز ::.
عاشقان
ای نام توبهترین سر آغاز
هه هه هه.....
سه ثانیه سکوت
►▌ استان قدس ▌ ◄
بهترین آرزو هایم تقدیم تو باد.

مهر بر لب زده
نغمه ی عاشقی
امُل جا مونده
هفت خط
محمد جهانی
جریان شناسی سیاسی - محمد علی لیالی
ارتش دلاور
نگاهی نو به مشاوره
طب سنتی@
فانوسهای خاموش
گروه تک تاز
مقاله،پایان نامه،پرو‍ژه،کتاب الکترونیک،تحقیق،جزوه،نمونه سوال و..
سیب سبز
دانشگاه آزاد الیگودرز
فریاد بی صدا
اکبر پایندان
کانون فرهنگی شهدای شهریار
پژواک
تخریبچی ...
عاشقانه
geleh.....
بــــــــــــــهــــــــــــار
****شهرستان بجنورد****
وبلاگ آموزش آرایشگری
یک کلمه حرف حساب
پلاک آسمانی،دل نوشته شهدا،اهل بیت ،و ...
«حبیبی حسین»
..:.:.سانازیا..:.:.
+
یــــــــــــــــاســــــــــــــــــــمـــــــنــــ
حوض سلطون
شب و تنهایی عشق
داستانهای واقعی روابط عمومی Dr.Rahmat Sokhani
دلدارا
پناه خیال
مجله اینترنتی شهر طلائی
جوک بی ادبی
عاطفانه
آقاشیر
امامزاده میر عبداله بزناباد
قرآن
دریـــچـــه
بـــــاغ آرزوهــــا = Garden of Dreams
صراط مستقیم
من بی تو باز هم منم ...
عشق در کائنات
ماییم ونوای بینوایی.....بسم الله اگرحریف مایی
سروش دل
تنهایی
روانشناسی آیناز
کـــــلام نـــو
جبهه مقاومت وبیداری اسلامی
بصیرت مطهر
سایت جامع اطلاع رسانی برای جوانان ایرانی
آوای قلبها...
اَللهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج
تنهایی افتاب
نمایندگی دوربین های مداربسته
کوسالان
امام مهدی (عج)
@@@گل گندم@@@
سفیر دوستی
کافه محلی است برای جمع شدن وسرچشمه آغاز زایش هرچشمه است
کلبه عشق
تنهایی......!!!!!!
دریــــــــای نـــور
کربلا
جوکستان بی تربیتی
کلبهء ابابیل
وبسایت رسمی مهندس امیر مرتضی سعیدی ایلخچی
تعمیرات تخصصی انواع پرینتر لیزری اچ پی HP رنگی و تک رنگ و اسکنر
جـــیرفـــت زیـبا

سارا احمدی
مهندسی عمران آبادانی توسعه
ققنوس...
حزب الله
««« آنچه شما خواسته اید...»»»
ashegh
طاقانک
تک درخت
تراوشات یک ذهن زیبا
سکوت سبز
هر چی بخوای
پیامنمای جامع
پرنسس زیبایی
بوی سیب BOUYE SIB
@@@این نیزبگذرد@@@
بادصبا
ಌಌتنهاترین عشق یه عاشق دل شکستهಌ᠐
راز رسیدن به شادی و سلامتی
معارف _ ادبیات
پوست مو زیبایی
تنهای تنها
آخرین صاحب لوا
جاده مه گرفته
دخترانی بـرتر از فــرشته
دلـتنگـ هشـیگـــــــــی
تبسمـــــــــــــــی به ناچار
ماتاآخرایستاده ایم
سایت روستای چشام (Chesham.ir)
مستانه
وبلاگ گروهیِ تَیسیر
ناز آهو
گیسو کمند
جــــــــــــــــوک نـــــــت
عکس سرا- فقط عکس
عکس های عاشقانه
حقوق دانشگاه پیام نور ایلام
تیشه های اشک
فقط خدا رو عشقه
پاتوق دوستان
بنده ی ناچیز خدا
آزاد
ارمغان تنهایی
فقط عشقو لانه ها وارید شوند(منامن)
سلام آقاجان
ردِ پای خط خطی های من
منطقه آزاد
علی پیشتاز
تنهاترم
محمدمبین احسانی نیا
یادداشتهای فانوس
دوست یابی و ویژگی های دوست
کد تقلب و ترینر بازی ها
ستاره سهیل
داستان های جذاب و خواندنی
عاشقانه
گدایی در جانان به سلطنت مفروش
یادداشتهای من
شــــــهدای روستای مـــکـــی کوهسرخ
سرافرازان
*bad boy*
سرزمین رویا
برای اولین بار ...
خاطرات و دل نوشته های دو عاشق
چون میگذرد غمی نیست
بازگشت نیما
دهیاری روستای آبینه(آبنیه)
روستای زیارتی وسیاحتی آبینه(آبنیه)باخرز
سایه سیاه
رازهای موفقیت زندگی
دوره گرد...طبیب دوار بطبه...
* ^ــ^ * تسنیم * ^ــ^ *
بچه های خدایی
مرام و معرفت
خوش آمدید
The best of the best
بوستان گل و دوستان
صفیر چشم انداز ایران
من.تو.خدا
۞ آموزش برنامه نویسی ۞
شبستان
دل شکســــته
یکی هست تو قلبم....
برادران شهید هاشمی
شهداشرمنده ایم _شهرستان بجنورد
یامهدی
تنها هنر
دل نوشته
صوفی نامه
har an che az del barayad
منتظر نباش تا پرنده ای بیاید و پروازت دهد در پرنده شدن خویش بکوش
شجره طیّبه

دانلود هر چی بخوایی...
نور
Dark Future
مجله مدیران
S&N 0511
**عاشقانه ها**
پنجره چهارمی ها
AminA
نسیم یاران
تبیان
صدای سکوت
(بنفشه ی صحرا)
اندکی صبر سحر نزدیک است....
ابهر شهر خانه های سفید
عشق
ترانه ی زندگیم (Loyal)
توشه آخرت
قـــ❤ــلـــــب هـــــای آبـــــی انــ❤ـــاری
جزتو
ترخون
عشق پنهان
@@@باران@@@
شروق
Manna
السلام علیک یا علی بن موسی الرضا
پرسش مهر 8
دریایی از غم
طره آشفتگی
...ترنم...
Deltangi
زیبا ترین وبلاگ
ارواحنا فداک یا زینب
علمدار بصیر
کرمان

عشق الهی: نگاه به دین با عینک محبت، اخلاق، عرفان، وحدت مسلمین
عطش (وبلاگ تخصصی ماه محرم و صفر)
قمه‏زنی سنت یا بدعت؟
سلام
عطش
حضرت فاطمه(س)
♀ ㋡ JusT fOr fuN ㋡ ♀
اواز قطره
محمد قدرتی Mohammad Ghodrati
عکس
آرشیو یادداشت‌ها
دینی
گلچینی از جغرافیای طبیعی و تاریخی افغانستان
آثارتأریخی افغانستان
گلچینی از تاریخ جهان و افغانستان
میراث گرانبهای گذ شتگان چراغی است برآیند گان
کابل و ولایات افغاانستان عزیز
زبان شرین پارسی
وازه نامهء هم زبانان
ادبیات و هنر
پرواز خیال
شعر و ادب
اى الهه عشق مادر!
عاشقانه ها
موزیک و اشعار آهنگهای بهترین اوازخوان افغان احمد ظاهر و دیگران
سیاسی
جامعه شناسی -مردم شناسی
دانستنیهای جالب
طب ورزش صحت وسلامتی
مسائل جنسی خانه و خانواده
آموزش زیبایی
روانشناسی
طب سنتی و نسخه های پزشکی با گیاهان دارویی
غذا موادغذائی و اشامیدنیها
خواص میوه ها و سبزیجات
اخبار
زندگینا مه
داستانهای کوتاه و آموزنده
نجوم فضا وفضانورد ی
کمپیوتر انترنیت و وب نویسی
لطیفه ها اندرز ها و پیامهای کوتاه خواندنی و عالی
طنز
تقویم هجری شمسی اوج درایت فرهنگی ما
سرگرمی ها
معرفی کتاب
تصویر عکس ویدئو فلم
بهترین های خط
جالبترین کارتونها
طالع بیی
یادداشتها
قوانین خواب و رویا وتعبیرخواب
تبریکی و تسلیت
داغ غربت
علمی
تاریخی و اجتماعی
خانهء مشترک ما زمین
اشعار میهنی رزمی و سیاسی
هوا و هوانوردی
آموزش و پرورش
معانی اصطلاحات و تعاریف
دنیای عجاء‏بات