سفارش تبلیغ
خرید بلیط هواپیما، خرید و رزرو اینترنتی ، چارتر، سامتیک
سنگ را بدانجا که از آن آمده باز باید گرداند ، که شر را جز با شر نتوان راند . [نهج البلاغه]
یادداشتها و برداشتها
 
بیوطن بیگانه

 

خانه در دنیا ندارم هست دنیا خانه ام
                         آسمان ریزد فرو ویران کنی گر خانه ام
گریه داری در گلو از درد غربت خسته یی
                        یگنفس بگذارسر ای نازنین برشانه ام
غم نبودم گر گرفتی دانه و آب مرا
                            بی مروت بی خدا برباد دادی لانه ام
بود خونین چون پرم هر گوشه و کنج قفس
                           آخر با زهر آلودی تو آب و دانه  ام
خوانمت افسانه و در خواب شیرین میروی
                          دیده بگشا! تلخ بشد قصه ام افسانه ام
بعد عمری در دیار مرگبار دیگران
                         همچنان تحقیر گشته بی وطن بیگانه ام
آسمان بیرحم آمد جام شیرین سرنگون
                         میزند بر سنگ هر شب شیشه ام پیمانه ام
از تبار ناصرم آواره ام تبعیدی ام
                          صبحدم در بلخ و شب در ساحل فرغانه ام

 


کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 90/1/24:: 12:14 صبح     |     () نظر
 
دلم هوای آفتاب می کند

 

دلم هوای آفتاب می کند


Open in new window
ملال ابرها و آسمان بسته و اتاق سرد
تمام روزهای ماه را
فسرده می نماید و خراب می ‌کند
و من به یادت ای دیار روشنی کنار این دریچه ‌ها
دلم هوای آفتاب می کند

خوشا به آب و آسمان آبی ات
به کوههای سربلند
به دشتهای پر شقایقت، به دره های سایه دار
و مردمان سختکوش، توده کرده رنج روی رنج
زمین پیر پایدار !
هوای توست در سرم
اگر چه این سمند عمر زیر ران ناتوان من
به سوی دیگری شتاب می ‌کند

نه آشنا نه همدمی
نه شانه‌ای ز دوستی که سر نهی بر آن دمی
تویی و رنج و بیم تو
تویی و بی پناهی عظیم تو
نه شهر و باغ و رود و منظرش
نه خانه ‌ها و کوچه‌ ها نه راه آشناست
نه این زبان گفتگو زبان دلپذیر ماست
تو و هزار درد بی دوا
تو و هزار حرف بی جواب
کجا روی ؟ به هر که رو کنی تو را جواب می‌ کند

چراغ مرد خسته را
کسی نمی فروزد از حضور خویش
کسش به نام و نامه و پیام
نوازشی نمی ‌دهد
اگر چه اشک نیم شب
گهی ثواب می ‌کند
نشسته ‌ام به بزم دوستان و سرخوشم
بگو بخند و شعر و نقل و آفرین و نوش
سخن به هر کلام و شیوه ‌ای ز عهد و از یگانگی است
به دوستی، سخن ز جاودانگی ست
امان ز شبرو خیال
امان،
چه ها که با من این شکسته خواب می کند

اگر چه بر دریچه ‌ام در آستان صبح
هنوز هم ملال ابربال می ‌کشد
ولی من ای دیار روشنی
دلم چو شامگاه توست
به سینه ام اجاق شعله خواه توست
نگفتمت دلم هوای آفتاب می ‌کند
manba   aazadi

کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 89/12/7:: 2:57 صبح     |     () نظر
 
آوازه

آواره                                           

گفتی که عاقبـت غـمِ دل چاره می شود؟

بـیـجا نـگـو که بـنـدِ دلـم پـاره می شـود

تـلـخـیِ شاعـرانـه از ایـن بـیشتـر مبـاد: س 

روزی که مـردمِ نـگه ات خـاره می شـود

روزی کـه هــمــتِ قـلمـت بــاد می بــرد

روزی که چـاره عـاجز و بیچاره می شود

وقتی غــزل به پـشـتِ دری در نمی زنـد

وقـتـی که واژه هـیــزمِ کابــاره می شـود

شـعـر از نـگاهِ عـشق غـریـبـانـه می فتد

مثلِ دلِ شـکـسته ای بـیـکـاره می شـود

ایـن شـعـر هـا به دردِ دلِ مـن نمی خورد

این ها شعار هاست که خمپاره می شود

***

ای عـشـق ای رفـیـقِ دلِ دردمـنـدِ مـن! ?

شـاعــر دوبـاره دورتــر آواره می شــود...س

راحله یار

                  


کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 89/7/30:: 4:15 عصر     |     () نظر
 
لالهء آزاد
Ibrahim Safaa: Laalah -e- Azaad

کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 88/5/18:: 10:31 عصر     |     () نظر
 
شعر - من دچار خفقانم خفقان


Click the image to open in full size.


مشت می کوبم بر در
پنجه می سایم بر پنجره ها


من دچار خفقانم
خفقان...
من به تنگ آمده ام از همه چیز
بگذارید هواری بزنم ، آی
آی با شما هستم این درها را باز کنید
من به دنبال فضائی می گردم
لب بامی ...
سر کوهی...
دل صحرائی ...
که در آنجا نفسی تازه کنم
می خواهم فریاد بلندی بکشم
که صدایم به شما هم برسد
من هوارم را سر خواهم داد
چاره ی درد مرا باید این داد کند
از شما خفته ی چند
چه کسی می آید با من فریاد کند

فریدون مشیری

کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 88/3/29:: 3:56 صبح     |     () نظر
 
آواره
آواره

 

گفتی که عاقبـت غـمِ دل چاره می شود؟

بـیـجا نـگـو که بـنـدِ دلـم پـاره می شـود

تـلـخـیِ شاعـرانـه از ایـن بـیشتـر مبـاد:

روزی که مـردمِ نگه ات خاره می شود

روزی کـه هـمـتِ قـلمـت بــاد می بـرد

روزی که چاره عاجز وبیچاره می شود

وقتی غــزل به پـشتِ دری در نمی زند

وقـتی که واژه هـیـزمِ کابـاره می شـود

شـعـر از نـگاهِ عـشق غریـبـانـه می فتد

مثلِ دلِ شـکـسته ای بـیـکـاره می شـود

ایـن شـعـر ها به دردِ دلِ من نمی خورد

این ها شعار هاست که خمپاره می شود

***

ای عـشـق ای رفـیـقِ دلِ دردمـنـدِ من!

شاعـر دوباره دورتـر آواره می شـود...

        دسمبر ????

 


کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 88/2/26:: 5:20 صبح     |     () نظر
 
انتظار

کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 87/12/12:: 1:55 صبح     |     () نظر
 
برمیگردم به زندگی !
برمیگردم به ...

برمیگردم به زندگی !

آره بر میگردم به زندگی

چار ه ای نیست !

آره واقعا چاره ای نیست ، اما از بیچارگی نیست که میخواهم برگردم به زندگی

بر میگردم به زندگی ، چون هنوز زندگی کردن رو دوست دارم

 چون هنوز از دیدن صبحهای آفتابی لذت می برم ،

چون هنوز از بوییدن یک  گل زیبا لذت می برم و ....

پیش ازاین بارها خواستم که بمیرم ، بارها تصورکردم که مرده ام ،

اما انگارهنوز درمن نیرویی هست که مرا به زیستن مشتاق می کند ...

زیستن هر لحظه  ... می خواهم که زنده بمانم و به سوی رویاهایم بروم

اینبار اشتباه نخواهم کرد !

اینبار خودم را دوست خواهم داشت !

دیگر با غریبه ها حرف نخواهم زد ، برایشان شعر نخواهم خواند،خودم را فریب نخواهم داد،

سال نو آمد....

سال نو.... هنوز خودمو برات آماده نکرده بودم!

عجله کردی .... !

مثل پارسال....

گیج بودم که اومدی..... پارسال تا آخرش هم گیج موندم....

اما امسال می خوام..... می خوام....

اما

تو ... تو سبد لحظه هات برام چی داری ... ؟!

دوستی میگفت : با تموم شدن فروردین سال تموم میشه  !

راست میگفت


کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 87/9/1:: 3:27 عصر     |     () نظر
 
به آرامی آغاز به مردن میکنی

____________________________

به آرامی آغاز به مردن می‌کنی
اگر سفر نکنی،
ا
گر کتابی نخوانی،
اگر به اصوات زندگی گوش ندهی،
اگر از خودت قدردانی نکنی.

به آرامی آغاز به مردن می‌کنی
زمانی که خودباوری را در خودت بکشی،
وقتی نگذاری دیگران به تو کمک کنند.

به آرامی آغاز به مردن می‌کنی
اگر برده‏ی عادات خود شوی،
اگر همیشه از یک راه تکراری بروی …
اگر روزمرّگی را تغییر ندهی
اگر رنگ‏های متفاوت به تن نکنی،
یا اگر با افراد ناشناس صحبت نکنی.

تو به آرامی آغاز به مردن می‏کنی
اگر از شور و حرارت،
از احساسات سرکش،
و از چیزهایی که چشمانت را به درخشش وامی‌دارند،
و ضربان قلبت را تندتر می‌کنند،
دوری کنی . .. .،

تو به آرامی آغاز به مردن می‌کنی
اگر هنگامی که با شغلت،‌ یا عشقت شاد نیستی، آن را عوض نکنی،
اگر برای مطمئن در نامطمئن خطر نکنی،
اگر ورای رویاها نروی،
اگر به خودت اجازه ندهی
که حداقل یک بار در تمام زندگی‏ات
ورای مصلحت‌اندیشی بروی . . .
-
امروز زندگی را آغاز کن!
امروز مخاطره کن!

امروز کاری کن!
نگذار که به آرامی بمیری!
شادی را فراموش نکن ….


پابلو نرودا


کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 87/8/28:: 4:24 صبح     |     () نظر
 
تبعیدی

تبعیدی

سیدنورالحق صبامرا پناه ندادند
حصاریان شب آن عاشقان ظلمت وزور
مرا که بار من از شاخه های زیتون بود
مرا که حامل حرف ستاره ها بودم
وباغ حنجره ام پرصدای سوسن بود.

کسی نبود بداند غم چکاوک را
کسی نبود بفریاد بره ها برسد
کسی نبود بگرید بسوگ چلچله ها
کسی زبان گل وسبزه را نمیفهمید
وباغ تنها بود !

فضای دهکده بیگانه با ترانه ء آب
جوانه ها همه در آتش عطش میسوخت
وریشه ها همه شان خواب آب میدیدند
لگام باد رها بود ودشنه  درچنگال

&&&

عروج واوج پلشتی ، حضیض عصمت وعشق
کسی رسن میبافت
کسی کفن میدوخت
کسی رجز میگفت
کسی بمرگ کسی فاتحانه میرقصید
کسی بشیون آندیگری حنا می بست

من از میانهء غمها صدایشان کردم
که های!
معرکه گیران باره های غرور
منادیان شب ومنکران سورهء نور
دراین معاملهء مرگ ، باغ میمیرد
اساس سبزه بهم میخورد زمستی تان
نهاد باغچه وبیخ شاخه میریزد
درختها همه ازریشه پاک میخشکند
کبوتران همه بی آشیانه میگردند
وتاکها دگر انگورتان  نخواهد داد.

&&&

شگوفه های سرود مرا بسنگ زدند
کسی ندید سحررا درون دستارم
بدستهای پراز سکه های خورشیدم
کسی نگاه نکرد.

چراغم از نفس باد هرزه ، پرپرشد
گل صدای من ازقهقههء کسی پاشید

تمام هستیی من حرف سبز گندم بود
تمام وسعت اندیشهء مطهر من
لبالب از صدف درد های مردم بود
ولی چگونه بگویم
مرا پناه ندادند
مرا بدهکده ام ظالمانه راه ندادند
...وباغ تنها بود


کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 87/7/12:: 2:13 صبح     |     () نظر
   1   2   3      >
درباره
صفحه‌های دیگر
لینک‌های روزانه
لیست یادداشت‌ها
پیوندها
جمله های طلایی و مطالب گوناگون
همفکری
جبهه مقاومت وبیداری اسلامی
تنهایی افتاب
بصیرت مطهر
شجره طیبه صالحین ،حلقه ریحانه
دارالقران الکریم جرقویه علیا
خورشید تابنده عشق
یا امیر المومنین روحی فداک
سایت اطلاع رسانی دکتر رحمت سخنی
اگه باحالی بیاتو
قلمدون
پلاک آسمانی،دل نوشته شهدا،اهل بیت ،و ...
یه گفتگوی رودر رو
شوالیه سیاه
فرزانگان امیدوار
نمایندگی دوربین های مداربسته
پرسه زن بیتوته های خیال
کوسالان
امام مهدی (عج)
شین مثل شعور
جاده های مه آلود
نگاهی به اسم او
هم نفس
جمعه های انتظار
@@@گل گندم@@@
پرواز تا یکی شدن
سفیر دوستی
عصر پادشاهان
به سوی فردا
EMOZIONANTE
دیار عاشقان
در انتظار آفتاب
کافه محلی است برای جمع شدن وسرچشمه آغاز زایش هرچشمه است
من بی تو باز هم منم ...
آخرالزمان و منتظران ظهور
((( لــبــخــنــد قـــلـــم (((
کلبه عشق
(( همیشه با تو ))
وبلاگ شخصی محمدعلی مقامی
روانشناسی آیناز
صراط مستقیم
آموزه ـ AMOOZEH.IR
منتظر ظهور
نهان خانه ی دل
►▌ استان قدس ▌ ◄
جلوه
هو اللطیف
+
تنهایی......!!!!!!
دریــــــــای نـــور
کانون فرهنگی شهدای شهریار
و رها می شوم آخر...؟!!
لنگه کفش
کربلا
جریان شناسی سیاسی - محمد علی لیالی
ارتش دلاور
جوکستان بی تربیتی
مذهبی فرهنگی سیاسی عاطفی اکبریان
«حبیبی حسین»
عشق سرخ من
***جزین***
امامزاده میر عبداله بزناباد
کلبهء ابابیل
سایت جامع اطلاع رسانی برای جوانان ایرانی
پژواک
شب و تنهایی عشق
سه ثانیه سکوت
وبسایت رسمی مهندس امیر مرتضی سعیدی ایلخچی
تعمیرات تخصصی انواع پرینتر لیزری اچ پی HP رنگی و تک رنگ و اسکنر
وبلاگ آموزش آرایشگری
*پرواز روح*
لیلای بی مجنون
*تنهایی من*
بهترین آرزو هایم تقدیم تو باد.
جـــیرفـــت زیـبا
جوان ایرانی
حاج آقاشون
هفت خط
****شهرستان بجنورد****
دانشگاه آزاد الیگودرز
گل باغ آشنایی
بچه مرشد!
د نـیـــای جـــوانـی
نگاهی نو به مشاوره

سارا احمدی
طب سنتی@
مهندسی عمران آبادانی توسعه
ققنوس...
ای لاله ی خوشبو
حزب الله
قعله
بـــــاغ آرزوهــــا = Garden of Dreams
««« آنچه شما خواسته اید...»»»
ashegh
مهندسی مکانیک ( حرارت و سیالات)-محی الدین اله دادی
مقاله،پایان نامه،پرو‍ژه،کتاب الکترونیک،تحقیق،جزوه،نمونه سوال و..
طاقانک
مجله اینترنتی شهر طلائی
تک درخت
تراوشات یک ذهن زیبا
سکوت سبز
هر چی بخوای
پیامنمای جامع
شقایقهای کالپوش
پرنسس زیبایی
بوی سیب BOUYE SIB
@@@این نیزبگذرد@@@
بادصبا
سروش دل
تخریبچی ...
ಌಌتنهاترین عشق یه عاشق دل شکستهಌ᠐
راز رسیدن به شادی و سلامتی
معارف _ ادبیات
پوست مو زیبایی
اکبر پایندان
تنهای تنها
آخرین صاحب لوا
جاده مه گرفته
دخترانی بـرتر از فــرشته
عاشقان
upturn یعنی تغییر مطلوب
دلـتنگـ هشـیگـــــــــی
پوکه(با شهدا باشیم)
تبسمـــــــــــــــی به ناچار
geleh.....
ماتاآخرایستاده ایم
سایت روستای چشام (Chesham.ir)
ماییم ونوای بینوایی.....بسم الله اگرحریف مایی
مستانه
وبلاگ گروهیِ تَیسیر
ناز آهو
گیسو کمند
آسمون آبی چهاربرج
جــــــــــــــــوک نـــــــت
عکس سرا- فقط عکس
عکس های عاشقانه
حقوق دانشگاه پیام نور ایلام
تیشه های اشک
بی نشانه
..:.:.سانازیا..:.:.
فقط خدا رو عشقه
پاتوق دوستان
بنده ی ناچیز خدا
آزاد
ارمغان تنهایی
فقط عشقو لانه ها وارید شوند(منامن)
PARSTIN ... MUSIC
سلام آقاجان
وبلاگ عقل وعاقل شمارادعوت میکند(بخوانیدوبحث کنیدانگاه قبول کنید)
به سوی آینده
ردِ پای خط خطی های من
منطقه آزاد
بندیر
علی پیشتاز
تنهاترم
هه هه هه.....
محمدمبین احسانی نیا
یادداشتهای فانوس
دوست یابی و ویژگی های دوست
کد تقلب و ترینر بازی ها
ستاره سهیل
داستان های جذاب و خواندنی
عاشقانه
گدایی در جانان به سلطنت مفروش
یادداشتهای من
.:: بوستان نماز ::.
شــــــهدای روستای مـــکـــی کوهسرخ
سرافرازان
*bad boy*
محمد جهانی
سرزمین رویا
آیینه های ناگهان
برای اولین بار ...
خاطرات و دل نوشته های دو عاشق
چون میگذرد غمی نیست

بازگشت نیما
دریـــچـــه
علی اصغربامری
دهیاری روستای آبینه(آبنیه)
روستای زیارتی وسیاحتی آبینه(آبنیه)باخرز
همنشین
سایه سیاه
رهایی
تنهایی
رازهای موفقیت زندگی
دوره گرد...طبیب دوار بطبه...
خندون
* ^ــ^ * تسنیم * ^ــ^ *
بچه های خدایی
مرام و معرفت
خوش آمدید
The best of the best
بوستان گل و دوستان
صفیر چشم انداز ایران
گل رازقی
من.تو.خدا
نظرمن
کـــــلام نـــو
بلوچستان
نغمه ی عاشقی
۞ آموزش برنامه نویسی ۞
شبستان
دل شکســــته
افســـــــــــونگــــر
یکی هست تو قلبم....
برادران شهید هاشمی
شهداشرمنده ایم _شهرستان بجنورد
یامهدی
تنها هنر
دل نوشته
صوفی نامه
har an che az del barayad
منتظر نباش تا پرنده ای بیاید و پروازت دهد در پرنده شدن خویش بکوش
شجره طیّبه

به وبلاگ بیداران خوش آمدید
دانلود هر چی بخوایی...
نور
فریاد بی صدا
Dark Future
مجله مدیران
S&N 0511
**عاشقانه ها**
پنجره چهارمی ها
AminA
نسیم یاران
تبیان
صدای سکوت
(بنفشه ی صحرا)
اندکی صبر سحر نزدیک است....
ابهر شهر خانه های سفید
عشق
ترانه ی زندگیم (Loyal)
عشق در کائنات
توشه آخرت
آقاشیر
قـــ❤ــلـــــب هـــــای آبـــــی انــ❤ـــاری
جزتو
ترخون
عشق پنهان
@@@باران@@@
شروق
Manna
السلام علیک یا علی بن موسی الرضا
پرسش مهر 8
دریایی از غم
طره آشفتگی
...ترنم...
Deltangi
زیبا ترین وبلاگ
ارواحنا فداک یا زینب
علمدار بصیر
کرمان
ایران

عشق الهی: نگاه به دین با عینک محبت، اخلاق، عرفان، وحدت مسلمین
عطش (وبلاگ تخصصی ماه محرم و صفر)
عشق و شکوفه های زندگی
مهر بر لب زده

قمه‏زنی سنت یا بدعت؟
سلام
عطش
حضرت فاطمه(س)
♀ ㋡ JusT fOr fuN ㋡ ♀
اواز قطره
محمد قدرتی Mohammad Ghodrati
عکس
گل یا پوچ2؟
صدای سکوت
شـــــــیـــشـــــه ی نــــــــــــازک دلـــــــــــــــــــتنگی
یه دختره تنها
ورزشهای رزمی
مهر 84
..::غریبه::..
جغرافیای سیاست
زنگ عربی
It iS SimPle...
دختر زمستان
یـ|ـہ |دُنیـ|ـآ دِلَـ|ـم| گـِرفـ|ـتـِہツ
بزرگترین سایت خنده بازار
اصلاحات
عمارمیاندواب
ऌ عاشق بی معشوق ऌ
گل خشک
گلهای یاس
جیغ بنفش در ساعت 25
نفس
نت سرای الماس
ستاره طلایی
اس ام اس
دنیا
مردود
عمو همه چی دان
خاکم سوادکوه
جایی برای خنده وشادی و تفریح
profosor
آرشیو یادداشت‌ها
دینی
گلچینی از جغرافیای طبیعی و تاریخی افغانستان
آثارتأریخی افغانستان
گلچینی از تاریخ جهان و افغانستان
میراث گرانبهای گذ شتگان چراغی است برآیند گان
کابل و ولایات افغاانستان عزیز
زبان شرین پارسی
وازه نامهء هم زبانان
ادبیات و هنر
پرواز خیال
شعر و ادب
اى الهه عشق مادر!
عاشقانه ها
موزیک و اشعار آهنگهای بهترین اوازخوان افغان احمد ظاهر و دیگران
سیاسی
جامعه شناسی -مردم شناسی
دانستنیهای جالب
طب ورزش صحت وسلامتی
مسائل جنسی خانه و خانواده
آموزش زیبایی
روانشناسی
طب سنتی و نسخه های پزشکی با گیاهان دارویی
غذا موادغذائی و اشامیدنیها
خواص میوه ها و سبزیجات
اخبار
زندگینا مه
داستانهای کوتاه و آموزنده
نجوم فضا وفضانورد ی
کمپیوتر انترنیت و وب نویسی
لطیفه ها اندرز ها و پیامهای کوتاه خواندنی و عالی
طنز
تقویم هجری شمسی اوج درایت فرهنگی ما
سرگرمی ها
معرفی کتاب
تصویر عکس ویدئو فلم
بهترین های خط
جالبترین کارتونها
طالع بیی
یادداشتها
قوانین خواب و رویا وتعبیرخواب
تبریکی و تسلیت
داغ غربت
علمی
تاریخی و اجتماعی
خانهء مشترک ما زمین
اشعار میهنی رزمی و سیاسی
هوا و هوانوردی
آموزش و پرورش
معانی اصطلاحات و تعاریف
دنیای عجاء‏بات