سفارش تبلیغ
صبا ویژن
مال مایه شهوتهاست . [نهج البلاغه]
یادداشتها و برداشتها
 
مینـیاتورهای زیـبا و دیدنی از استـاد محمود فرشچیـان

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشیـن استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشیـن استـار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتـی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org            


کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 91/9/7:: 12:26 صبح     |     () نظر
 
حرفـه ای ترین نقاشی های سه بـعدی که تابـحال دیـده اید !


حرفـهای ترین نقاشی‌ های سهبـعدی که تابـحال دیـدهاید !


نقاشی های سه بعدی "رامون بروین" آن‌قدر واقعی به نظر میر‌سند که ذهن را بین نقاشی و واقعیت به اشتباه وا می‌دارند. این هنرمند هلندی 31 ساله در نقاشی‌های خود از تکنیک‌های متعددی استفاده می‌کند که از جمله آنها تکنیک "توهم دیداری" است که سال‌هاست هنرمندان عرصه نقاشی‌های سه بعدی از آن استفاده می‌کنند. رامون که ساکن اروپاست این تکنیک را با تکنیک سایه روشن و تمرکز نور بر نقاشی‌هایش درآمیخته تا چنین تصاویر بی‌نظیری را خلق کند.

 گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشیـن استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشیـن استـار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتـی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشیـن استـار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 91/8/12:: 11:47 عصر     |     () نظر
 
گوشه ای از چـشم انـدازهای زیبـای جـهان

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشیـن استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشیـن استـار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتـی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشیـن استـار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشیـن استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشیـن استـار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی ایران سان | www.IranSun.net


کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 91/8/12:: 11:39 عصر     |     () نظر
 
تـماشای این تصاویـر دیـدنی را از دسـت ندهیـد


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشیـن استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشیـن استـار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتـی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشیـن استـار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.orgکلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 91/8/12:: 11:29 عصر     |     () نظر
 
چشم انـدازهای زیـبای کـشورهای دنیـا در شـب

چشم انـدازهای زیـبای کـشورهای دنیـا در شـب


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشیـن استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشیـن استـار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتـی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشیـن استـار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشیـن استار | www.Persian-Star.org
کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 91/8/12:: 11:26 عصر     |     () نظر
 
مناظردیدنی جهان
مناظر طبیعی دیدنی جهان کم نیستند، اما این برای جذب بازدیدکننده کافی نیست؛ چرا که آثار باستانی و تاریخی نیز برای مردم دنیا جذاب است و همواره در فهرست پربازدیدکننده‌ترین جاهای جهان قرار دارد.«اولورو» در استرالیاآبهای «کرالا» در جنوب هندکوه‌های «Sognefjord » در نروژ
کانال قدیمی ونیزآبشار ویکتوریا در زامبیادریاچه «Ha Long Bay» در ویتنامکوه‌های «کلیمانجارو» در افریقاشهر سیدنی در استرالیاقصرNeuschwanstein در آلمانشهر ریودوژانیروی برزیلشهر پاریس فرانسهشهر «کیپ تاون» در افریقای جنوبیشهر باستانی «پترا» در اردن

ارسالی توسط فرشته شیرازی
 

کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 90/2/13:: 12:2 صبح     |     () نظر
 
عجب ابری

کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 89/9/25:: 5:9 عصر     |     () نظر
 
امریکا بدانید من مسلمان هستم اما تروریست نیستم

امروز سینما در هرکجای دنیا به عنوان یک رسانه جمعی نقش آفرینی خوبی در بخش های مختلف برای مردم دارد.

پیام سینما همانطوری که برخی ها برداشت دارند همیشه عشقی نیست امروزه سینما درکارهای زیادی درعرصه های مختلف دارند انجام میدهند.

 محتوای آخرین فلم شاهرخ خان ستاره پرآوازه هند آمیزه ازموضوعات اجتماع وسیاست است . دراین فلم دیده می شود که چگونه تحولات سیاسی افکارعمومی را درغرب بعد از یازده دسمتر سال 2001 برضد مسلمانان برانگیخت ویک نگاه بد نسبت به آنها پدید آمد.

فلم تازه رضوان خان که تازه درسینمای هند به اکران رفت بیانگر این واقعیت هاست. 

همین لحظه که من این خطوط را دارم سیاه می کنم، مردم هند درصف های طویل منتظر اند تا با خرید تکت برای دیدن فلم هنرپیشه محبوب شان شاهرخ خان وارد سینما ها شوند.

من به چند دلیل خواستم درکنار شهروندان هندوستان این فلم را ببینم شاید گزافه نباشد وقتی شما هم به عمق موضوع داخل شوید به من تحسین خواهید کرد.

 ناگفته نماند پیش از این که فلم به اکران برود به دلیل نقش های برجسته که مسلمانان واسلام درآن دارد در هر دو کشور همسایه هند وپاکستان جنجال های زیادی به قوع پیوست.

هندوهای افراطی در هند انتقاد کردند که شاهرخ خان به مسلمانان جایگاهی بلندی دراین فلم قائل شده است وازسوی دیگر او را متهم نمودند که گویا چندی پیش به طرفداری تیم کرکت پاکستان سخنانی داشته است.

درپاکستان افراطیون انتقاد کردند که رضوان خان در برخی موارد بالای ما تاخته وتصویر بدی ازمسلمانان پاکستانی در امریکا ارائه نموده است به همین خاطر دست به تظاهرات زده تصویر خان را به آتش کشیدند.

به هر حال داستان فلم از آن جا آغاز می شود که بیوه زن مسلمان دو پسر بچه یتیم دارد، یکی از آن ها همین رضوان خان است که از طفلی مجذوف می باشد.

مادر ، اولاد های خود را درس تقوی وراستی میدهد وبه آنها تلقین می کند که ما، در کشوری زندگی می کنیم که درآن ادیان وتیره های مختلف زندگی می کنند، همه ما انسان هستیم اما معیار خوبی وبدی دین ونزاد شده نمی تواند، بلکه عملکرد ها متعلق به انسان خوب وانسان بد است.

خان کوچک مجذوف از ابتدا تا انتها دراین فلم اکت های غیر نورمال دارد اما احساس ورفتار او به عنوان یک انسان خوب خیلی از مشکلاتی را که در سرراه او درجریان داستان واقع می شود حل می کند.

گاه گاهی او از طرف هم نوعان خود درست حسابی اذیت می

شود اما حرف های مادرش به یادش می آید که گفته بود در دنیا آدم های خوب وبد وجود دارند از صبر وتحمل کار می گیرد وبه اوج می رسد.

رفتار مناسب خان درتمام صحنه ها قلب ها را شکار می کند با آن که خان دیوانه است اما زیبا ترین دختر غیر مسلمان شهر شیفته او می شود وبا وی درامریکا ازدواج می کند، ازدواج که بعدها بخاطر مسلمان بودن خان به وی آسیب های جدی می رساند ویگانه فرزند دلبندش را که از شوهری غیر مسلمان خود دارد از دست می دهد.

 خان وقتی به امریکا سفر می کند پلیس بازرس، متوجه نام او می شود که یک مسلمان است، با وی رفتار خوب نمی کند دستور می دهد که او حسابی باز رسی شود، او برهنه می شود وزره زره تمام اعضای بدن او اززیر زربین گذشتانده می شود. لوازم او توسط چند آدم چشم آبی خشین درهم وبرهم می گردد.

به او دستور توقیف داده می شود مدتی کوتاهی در توقیف خانه می ماند برادر او که اکنون درامریکا است وصاحب یک کارخانه ساخت لوازم آرایش می باشد از ما جرا خبر می شود و او با قید ضمانت آزاد می گردد.

خان در کار خانه برادرش مصروف کار می شود اما از این که آدم نورمال نیست، توسط برادرش توهین می شود از خانه بیرونش می کند او باز حرف های مادرش را به یاد می آورد که گفته است دراین

 دنیا آدم های  خوب وبد وجود دارند.

با خانم کاجل، مندیرا (مستعار) مشتری لوازم آرایشگاه دراین کار خانه آشنا شده است و قتی به شهر می رود این خانم جوان او را به خانه خود می برد وباوی بعد ازمدتی  ازدواج می کند.

در خانه زوج آزادی مذهبی به طور مطلق وجود دارد می بینی که خان در یک طرف خانه درسرسجاده نشسته به نیایش می پردازد ودریک طرف خانه مندیرا مراسم مذهبی ویزه خود را دارد انجام میدهد.

همانطور که دربالا اشاره کردم حادثه مرگ فرزند مندیرا، داستان را به اوج می رساند ما جرا  طوری است که فرزند مندیرا دوست امریکایی دارد، این پسربچه پدرش را درجنگ افغانستان ازدست داده است وقتی سمیر خان یازده ساله می خواهد از رفیقش دلجویی کند با او قهر می شود ومی گوید شما مسلمان ها پدرم را  کشته ایند وتو قاتل پدرم من هستید با وی درگیر می شود، دیگرانی که درمیدان فوتبال حضوردارند درطرفداری امریکایی سمیر که تنها نامش پسوند اسلامی دارد را فوتبال می کنند وبالاخره می میرد.

خان درکنار مندیرا مراسم عزا داری سمیر را می گذرانند این حادثه مندیرا را سخت تکان داده است وقتی خان با وی توصیه می کند ومی گوید ما همه از خدا هستیم وبه سوی خدا برمی گردیم، باید صبر داشته باشیم مندیرا بالای خان قهر می شود ومی گوید این همه از خاطر تو است.

اگر من با تویی که مسلمان هستی ازداواج نمی کردم فرزند کوچک ام  را ازدست نمی دادم او ازخان می خواهد برای همیشه او را ترک کند.

پاسی از شب می گذرد درحالی که مندیرا درکنار خان خوابیده است او را ترک می کند می رود تا به مردم امریکا ومقامات بگوید که درست است که ما مسلمان هستیم اما همه مسلمان ها تروریست نیستند.

وقتی مندیرا ازخواب بلند می شود می بیند که او تنها ست خان درکنار اونیست او سخت از آنچه که کرده بود نا را حت می شود به یاد خان وفرزند ماتم می گیرد وعکس های هر دو را در آغوش گرفته اشک می ریزد.

درقمست این داستان می بینید که خان به مسجد پا کستانی ها می رود درآن جا گروهی از مردان دور هم حلقه زده اند. سرحلقه آنها به نام داکتر سیف الرحمن که اهل پاکستان است مردم را به جهاد وانتقام گیری ازامریکایی ها دعوت می کند او می گوید باید ما مانند حضرت ابراهیم در راه خدا قربانی بدهیم، در حمایت فلسطینی ها برضد امریکا جهاد کنیم وانتقام بگیریم وکفار را درهرجای که هستند نابود کنیم.

اما خان برعلیه داکتر موضع گیری می کند می گوید اسلام این را نمی گوید که خون بیگناهان ریخته شود او آیه های از قرآن می خواند که می گوید اگر کسی یک آدم را به نا حق بکشد گویا تمام انسان ها را کشته باشد، باید از افراط  پرهیز کنیم واسلام را به عنوان یک دین معتدل ومیانه برای جهان معرفی کنیم نه یک دین خشین.

خان صحنه را ترک می کند وبه شهری ویرجینیا می رود جایی که اکثریت با شندگان آن را امریکایی های افریقایی تبار تشکیل می دهند.

دراین شهر با بازماندگان جنگ عراق وافغانستان آشنا می شود ودرمراسم ترحیم آنها شرکت می کند او عکس سمیر کوچک را در کنار عکس های قربانیان جنگ می گذارد می گوید این ها همه به ناحق کشته شده اند.

او می خواهد بوش را بیبیند تا به او بگوید که مسلمان ها همه تروریست نیستند اما موفق نمی شود وبه جرم این که سعی می کرد درمحفل سخنرانی با وی نزدیک شود زندانی می شود.

مدتی را درزندان به سرمی برد اما بعد ازتحقیقات دوباره آزاد می شود به ویرجنیا به خانه مادر خوانده اش برمی گردد.

دراین روزهاست شهر ویرجینیا طوفانی می شود او با کمال اخلاص با قربانیان طوفان همکاری می کند زنان واطفال را از زیر آوارها وازخطر سیل نجات می دهد رسانه های جمعی ازقهرمانی های او خبر تهیه می کنند واو را درتصویر نشان می دهند این جاست که مندیرا از او اطلاع حاصل می کند وبه سراغ او می رود.

درمراسم تدفین قربیانیان سیلاب ها،  با هم رو برو می شوند لحظات خوشی او به غم تبدیل می شود ازیک طرف اشتیاق دیدار با خانم جوان که مدتی را از او به دور بود، از سوی دیگر همان ترورست های پاکستانی بالای اوحمله می کنند و وی را با ضرب چاقو نقش زمین می سازند.

مندیرا او را به شفاخانه انتقال می دهد اما بعد ازمدتی شفا می یابد.

این آخر کار نیست باردیگر خان می خواهد پیام خود را به رئیس جمهورامریکا آقای اوباما برساند که ما تروریست نیستیم نام من خان است اما تروریسیت نیستیم.

مندیرا مانع او می شود اما او در اراده خود مصمم است به دانشگاهی می رود که او باما در آنجا سخن رانی دارد درمیان موج عظمی از آدم ها؛ خان خود را به رئیس جمهور نزدیک می سازد مندیرا او را همرای دارد، بالآخره اوباما او را می پذیرد وبا او دست می دهد خان درحالی که صحت خوب ندارد، همان حرف های خود را تکرار می کند که نام من خان است اما تروریست نیستیم

عکس سمیر کوچک را به او نشان می دهد که چکونه درمیدان فوتبال شما امریکایی ها او را فوتبال کردید ازمن واز مادرش اشاره به مندیرا او را گرفتید.

او باما ازبابت این کار از وی معذرت می خواهد ومی گوید پیام من نیز مانند پیام شما صلح وعدالت برای جهانیان است.

به این ترتیب فلم سه ساعته  به بایان می رسد.

قسمتی از یک نوشته در کوکچه


کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 88/11/29:: 4:57 عصر     |     () نظر
 
تصاویر منتشر نشده از حادثه 11 سپتامبر 2001

به همراه طراح اصلی عملیات انفجار برج های دوقلو در نیویورک !


تصاویری جدید از عامل حملات 11 سپتامبر که خود به طراحی این حملات اعتراف کرده است و در حال حاضر در زندان گوانتانامو به سر می برد، در سایت های اینترنتی منتشر شده که تحلیلگران می گویند این تصاویر توسط گروه های تروریستی استفاده شده تا الهام بخش حملاتی دیگر علیه امریکا باشد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، این تصاویر در ماه ژوئیه توسط صلیب سرخ در زندان گوانتانامو از خالد شیخ محمد گرفته شده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز که به عنوان بخشی از فعالیت های خود از زندانیان گوانتانامو عکسبرداری می کند، تایید کرد این عکس ها را در ماه ژوئیه از شیخ محمد گرفته و آنها را برای خانواده اش فرستاده است.

خالد شیخ محمد عضو پاکستانی الاصل القاعده که بر پایه اعترافات خود، طراح اصلی واقعه 11 سپتامبر است، در اعترافاتش که از یک نوار ضبط شده پخش می شد، مدعی شد: من مسوول عملیات 11 سپتامبر از آغاز تا پایان و نیز فرمانده نظامی کلیه عملیات خارجی در کل جهان تحت فرماندهی شیخ اسامه بن لادن و دکتر ایمن الظواهری بودم. او در دیگر اعترافاتش گفته بود: در تدارک ترور بیل کلینتون و جیمی کارتر، روسای جمهور اسبق امریکا، پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان و پاپ ژان پل دوم رهبر فقید کاتولیک های جهان نیز دست داشته است. خالد شیخ محمد همچنین ابراز داشته بود: در برنامه های نقشه منفجر کردن دفتر ستاد فرماندهی ناتو در بروکسل، تدارک عملیات تروریستی در آسمان خراش "امپایر استات بیلدینگ" نیویورک و همچنین حمله مسلحانه به کشتی نیروی دریایی امریکا در تنگه هرمز، جبل الطارق و سنگاپور دست داشته است.

خالد با وجود فشارهایی که در مدت بازجویی بر وی وارد آمده بود در همان زمان به گونه یی سخن می گفت که گویی نسبت به تفکراتش ذره یی عقب نشینی نکرده است. او تاکید کرده بود: "هنگامی که امریکا به عراق حمله کرد برای صدام، گل رز یا بوسه نفرستاد. آنها بمباران کردند و مطمئناً من دشمن امریکایی ها هستم. البته او گفته بود از کشته شدن سه هزار نفر در حوادث 11 سپتامبر خوشحال نیست و بیان داشت: "من متاسفم. دوست ندارم کودکان را بکشم، دوست ندارم مردم را بکشم." این گزارش می افزاید: خالد شیخ محمد پاکستانی در بخشی از نوشته اعتراف گونه اش در گوانتانامو، اسامه بن لادن رهبر القاعده را با جرج واشنگتن مقایسه کرد که استعمار انگلیس را از بین برد و نخستین رئیس جمهوری امریکا شد. وی گفت: "او نیز همین کار را انجام می دهد. وی تنها مبارزه می کند. وی به استقلال خود نیاز دارد." گفتنی است خالد شیخ محمد اول مارس سال 2003 میلادی در راولپندی پاکستان بازداشت شد.

تصاویر زیر مجموعه ای از عکس های هوایی است که توسط پلیس شهر نیویورک از انفجار و سقوط برج های مرکز تجارت جهانی در حادثه 11 سپتامبر 2001 به تازگی منتشر شده که در نمایی حیرت انگیز سقوط مرکز تجارت جهانی را زیر حملات انهدام توسط تروریست ها نشان می دهد. در خبرها آمده است که این تصاویر توسط "Greg Semendinger" به درخواست اداره پلیس شهر نیویورک بازسازی شده است.


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


و این تصویر نخستین عکس از "خالد شیخ محمد"، طراح اصلی حمله 11 سپتامبر 2001 القاعده به برج‌های دوقلوی آمریکا میباشد که پس از زندانی شدن در گوانتانامو منتشر شده است. به گزارش خبرنگار "تابناک"، روزنامه "السیاسه" کویت با انتشار عکسی در شماره امروز خود، مدعی شد که این عکس متعلق به طراح اصلی حمله 11 سپتامبر است که از سال 2003 تاکنون تصویری از او منتشر نشده بود !

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

منبع کوکچه


کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 88/11/29:: 4:16 عصر     |     () نظر
 
پاییز هزار رنگ کانادا (تصویری)
پاییز هزار رنگ کانادا (تصویری)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سخی فرهادی 88/7/26:: 10:31 عصر     |     () نظر
   1   2   3   4   5   >>   >
درباره
صفحه‌های دیگر
لینک‌های روزانه
لیست یادداشت‌ها
پیوندها
آیینه های ناگهان
حاج آقاشون
همنشین
شین مثل شعور
به وبلاگ بیداران خوش آمدید
EMOZIONANTE
گل رازقی
دیار عاشقان
سایت اطلاع رسانی دکتر رحمت سخنی
وبلاگ شخصی محمدعلی مقامی
مذهبی فرهنگی سیاسی عاطفی اکبریان
***جزین***
به سوی فردا
((( لــبــخــنــد قـــلـــم (((
پرسه زن بیتوته های خیال
همفکری
آخرالزمان و منتظران ظهور
جمله های طلایی و مطالب گوناگون
لیلای بی مجنون
به سوی آینده
عشق سرخ من
یا امیر المومنین روحی فداک
خورشید تابنده عشق
فرزانگان امیدوار
نگاهی به اسم او
ایران
آموزه ـ AMOOZEH.IR
در انتظار آفتاب
و رها می شوم آخر...؟!!
جلوه
بی نشانه
PARSTIN ... MUSIC
اگه باحالی بیاتو
رهایی
ای لاله ی خوشبو
قعله
دارالقران الکریم جرقویه علیا
alone
منتظر ظهور
علی اصغربامری
upturn یعنی تغییر مطلوب
عشق و شکوفه های زندگی
پارمیدای عاشق
دلبری
نظرمن
هو اللطیف
افســـــــــــونگــــر

جاده های مه آلود
جوان ایرانی
hamidsportcars
پوکه(با شهدا باشیم)
*پرواز روح*
(( همیشه با تو ))
عصر پادشاهان
جمعه های انتظار
سپیده خانم
هادرباد شناسی (روستایی در شرق شهرستان بیرجند) HADERBAD SHENASI
بندیر
شقایقهای کالپوش
لنگه کفش
د نـیـــای جـــوانـی
قلمدون
نهان خانه ی دل
مهندسی مکانیک ( حرارت و سیالات)-محی الدین اله دادی
گل باغ آشنایی
یه گفتگوی رودر رو
پرواز تا یکی شدن
بچه مرشد!
سکوت ابدی
وبلاگ عقل وعاقل شمارادعوت میکند(بخوانیدوبحث کنیدانگاه قبول کنید)
*تنهایی من*
سرای اندیشه
SIAH POOSH
بلوچستان
خاکستر سرد
شجره طیبه صالحین ،حلقه ریحانه
شوالیه سیاه
خندون
هم نفس
آسمون آبی چهاربرج
محفل آشنایان((IMAN))
.:: بوستان نماز ::.
عاشقان
ای نام توبهترین سر آغاز
هه هه هه.....
سه ثانیه سکوت
►▌ استان قدس ▌ ◄
بهترین آرزو هایم تقدیم تو باد.

مهر بر لب زده
نغمه ی عاشقی
امُل جا مونده
هفت خط
محمد جهانی
جریان شناسی سیاسی - محمد علی لیالی
ارتش دلاور
نگاهی نو به مشاوره
طب سنتی@
فانوسهای خاموش
گروه تک تاز
مقاله،پایان نامه،پرو‍ژه،کتاب الکترونیک،تحقیق،جزوه،نمونه سوال و..
سیب سبز
دانشگاه آزاد الیگودرز
فریاد بی صدا
اکبر پایندان
کانون فرهنگی شهدای شهریار
پژواک
تخریبچی ...
عاشقانه
geleh.....
بــــــــــــــهــــــــــــار
****شهرستان بجنورد****
وبلاگ آموزش آرایشگری
یک کلمه حرف حساب
پلاک آسمانی،دل نوشته شهدا،اهل بیت ،و ...
«حبیبی حسین»
..:.:.سانازیا..:.:.
+
یــــــــــــــــاســــــــــــــــــــمـــــــنــــ
حوض سلطون
شب و تنهایی عشق
داستانهای واقعی روابط عمومی Dr.Rahmat Sokhani
دلدارا
پناه خیال
مجله اینترنتی شهر طلائی
جوک بی ادبی
عاطفانه
آقاشیر
امامزاده میر عبداله بزناباد
قرآن
دریـــچـــه
بـــــاغ آرزوهــــا = Garden of Dreams
صراط مستقیم
من بی تو باز هم منم ...
عشق در کائنات
ماییم ونوای بینوایی.....بسم الله اگرحریف مایی
سروش دل
تنهایی
روانشناسی آیناز
کـــــلام نـــو
جبهه مقاومت وبیداری اسلامی
بصیرت مطهر
سایت جامع اطلاع رسانی برای جوانان ایرانی
آوای قلبها...
اَللهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج
تنهایی افتاب
نمایندگی دوربین های مداربسته
کوسالان
امام مهدی (عج)
@@@گل گندم@@@
سفیر دوستی
کافه محلی است برای جمع شدن وسرچشمه آغاز زایش هرچشمه است
کلبه عشق
تنهایی......!!!!!!
دریــــــــای نـــور
کربلا
جوکستان بی تربیتی
کلبهء ابابیل
وبسایت رسمی مهندس امیر مرتضی سعیدی ایلخچی
تعمیرات تخصصی انواع پرینتر لیزری اچ پی HP رنگی و تک رنگ و اسکنر
جـــیرفـــت زیـبا

سارا احمدی
مهندسی عمران آبادانی توسعه
ققنوس...
حزب الله
««« آنچه شما خواسته اید...»»»
ashegh
طاقانک
تک درخت
تراوشات یک ذهن زیبا
سکوت سبز
هر چی بخوای
پیامنمای جامع
پرنسس زیبایی
بوی سیب BOUYE SIB
@@@این نیزبگذرد@@@
بادصبا
ಌಌتنهاترین عشق یه عاشق دل شکستهಌ᠐
راز رسیدن به شادی و سلامتی
معارف _ ادبیات
پوست مو زیبایی
تنهای تنها
آخرین صاحب لوا
جاده مه گرفته
دخترانی بـرتر از فــرشته
دلـتنگـ هشـیگـــــــــی
تبسمـــــــــــــــی به ناچار
ماتاآخرایستاده ایم
سایت روستای چشام (Chesham.ir)
مستانه
وبلاگ گروهیِ تَیسیر
ناز آهو
گیسو کمند
جــــــــــــــــوک نـــــــت
عکس سرا- فقط عکس
عکس های عاشقانه
حقوق دانشگاه پیام نور ایلام
تیشه های اشک
فقط خدا رو عشقه
پاتوق دوستان
بنده ی ناچیز خدا
آزاد
ارمغان تنهایی
فقط عشقو لانه ها وارید شوند(منامن)
سلام آقاجان
ردِ پای خط خطی های من
منطقه آزاد
علی پیشتاز
تنهاترم
محمدمبین احسانی نیا
یادداشتهای فانوس
دوست یابی و ویژگی های دوست
کد تقلب و ترینر بازی ها
ستاره سهیل
داستان های جذاب و خواندنی
عاشقانه
گدایی در جانان به سلطنت مفروش
یادداشتهای من
شــــــهدای روستای مـــکـــی کوهسرخ
سرافرازان
*bad boy*
سرزمین رویا
برای اولین بار ...
خاطرات و دل نوشته های دو عاشق
چون میگذرد غمی نیست
بازگشت نیما
دهیاری روستای آبینه(آبنیه)
روستای زیارتی وسیاحتی آبینه(آبنیه)باخرز
سایه سیاه
رازهای موفقیت زندگی
دوره گرد...طبیب دوار بطبه...
* ^ــ^ * تسنیم * ^ــ^ *
بچه های خدایی
مرام و معرفت
خوش آمدید
The best of the best
بوستان گل و دوستان
صفیر چشم انداز ایران
من.تو.خدا
۞ آموزش برنامه نویسی ۞
شبستان
دل شکســــته
یکی هست تو قلبم....
برادران شهید هاشمی
شهداشرمنده ایم _شهرستان بجنورد
یامهدی
تنها هنر
دل نوشته
صوفی نامه
har an che az del barayad
منتظر نباش تا پرنده ای بیاید و پروازت دهد در پرنده شدن خویش بکوش
شجره طیّبه

دانلود هر چی بخوایی...
نور
Dark Future
مجله مدیران
S&N 0511
**عاشقانه ها**
پنجره چهارمی ها
AminA
نسیم یاران
تبیان
صدای سکوت
(بنفشه ی صحرا)
اندکی صبر سحر نزدیک است....
ابهر شهر خانه های سفید
عشق
ترانه ی زندگیم (Loyal)
توشه آخرت
قـــ❤ــلـــــب هـــــای آبـــــی انــ❤ـــاری
جزتو
ترخون
عشق پنهان
@@@باران@@@
شروق
Manna
السلام علیک یا علی بن موسی الرضا
پرسش مهر 8
دریایی از غم
طره آشفتگی
...ترنم...
Deltangi
زیبا ترین وبلاگ
ارواحنا فداک یا زینب
علمدار بصیر
کرمان

عشق الهی: نگاه به دین با عینک محبت، اخلاق، عرفان، وحدت مسلمین
عطش (وبلاگ تخصصی ماه محرم و صفر)
قمه‏زنی سنت یا بدعت؟
سلام
عطش
حضرت فاطمه(س)
♀ ㋡ JusT fOr fuN ㋡ ♀
اواز قطره
محمد قدرتی Mohammad Ghodrati
عکس
آرشیو یادداشت‌ها
دینی
گلچینی از جغرافیای طبیعی و تاریخی افغانستان
آثارتأریخی افغانستان
گلچینی از تاریخ جهان و افغانستان
میراث گرانبهای گذ شتگان چراغی است برآیند گان
کابل و ولایات افغاانستان عزیز
زبان شرین پارسی
وازه نامهء هم زبانان
ادبیات و هنر
پرواز خیال
شعر و ادب
اى الهه عشق مادر!
عاشقانه ها
موزیک و اشعار آهنگهای بهترین اوازخوان افغان احمد ظاهر و دیگران
سیاسی
جامعه شناسی -مردم شناسی
دانستنیهای جالب
طب ورزش صحت وسلامتی
مسائل جنسی خانه و خانواده
آموزش زیبایی
روانشناسی
طب سنتی و نسخه های پزشکی با گیاهان دارویی
غذا موادغذائی و اشامیدنیها
خواص میوه ها و سبزیجات
اخبار
زندگینا مه
داستانهای کوتاه و آموزنده
نجوم فضا وفضانورد ی
کمپیوتر انترنیت و وب نویسی
لطیفه ها اندرز ها و پیامهای کوتاه خواندنی و عالی
طنز
تقویم هجری شمسی اوج درایت فرهنگی ما
سرگرمی ها
معرفی کتاب
تصویر عکس ویدئو فلم
بهترین های خط
جالبترین کارتونها
طالع بیی
یادداشتها
قوانین خواب و رویا وتعبیرخواب
تبریکی و تسلیت
داغ غربت
علمی
تاریخی و اجتماعی
خانهء مشترک ما زمین
اشعار میهنی رزمی و سیاسی
هوا و هوانوردی
آموزش و پرورش
معانی اصطلاحات و تعاریف
دنیای عجاء‏بات